Hvordan vi kan hjelpe deg?

Se hva vi gjør

Innsikt

Trender i eiendomsmarkedet oktober 18

Trender i eiendomsmarkedet oktober 18

Handelsstanden og miljøorganisasjoner i Oslo vil ha høyhus i tre, det vil ikke PBE eller byantikvaren. Det foreligger konkrete planer for å få regulert handelskvartalet på Grønland med 30 etasjers bygg. Det er overraskende at ikke flere større byggherrer, utviklere og...

read more

Våre siste blogginnelegg og nyheter

Trender i eiendomsmarkedet oktober 18

Handelsstanden og miljøorganisasjoner i Oslo vil ha høyhus i tre, det vil ikke PBE eller byantikvaren. Det foreligger konkrete planer for å få regulert handelskvartalet på Grønland med 30 etasjers bygg. Det er overraskende at ikke flere større byggherrer, utviklere og...

read more

Produktinformasjon/- tjenestebeskrivelse venture

Introduksjon L&F Venture ser etter prosjekter hvor våre fagpartnere, forretningspartnere og klienter i felleskap kan sette ressurser i arbeid for felles måloppnåelse. Målet med prosjektene er å sette ledig tid/overskuddskapasitet/ressurser i arbeid og sånn gjøre ledig...

read more