Close

Forside

Lyngnes, Fjesme & Partners

Impact Investing

Vi ønsker å være en fasilitator og tilrettelegger for det generelle norske næringslivet slik at de kan være en aktiv deltaker i den pågående endrings økonomien. Det digitale skiftet, den grønne bølgen og delingsøkonomien endrer rammevilkårene i alle de ulike markedene raskere en det de fleste klarer å følge. Vi mener løsningene ligger i mer og bedre samarbeid, sterkere og bedre nettverk, større utnyttelse av merkevare og tilhørighet samt vilje og mulighet til å inkludere de nye muligheten som tross alt oppstår, uten at det går på bekostning av bedriftenes daglige virke.

Motta Markedsrapporten!

Lær mer om kontantstrømmer og best practice!

Ønsker du eller din organisasjon å vite mer om kontantstrømmer og best practise på innsamling og forvaltning på vegne av og sammen med medlemstyrte organisasjoner. Registrer deg for å motta markedsrapporten her.

Motta Næringsoppgaven!

Ønsker du eller din organisasjon å delta i prosjektet?

Få næringsoppgaven her. Her er en gjennomgang av hva vi vil gjøre, hvordan vi vil gjøre det og hvem som skal være med.