Month: May 2018

Empowerment

Et samfunn hviler på tre pilarer; hvilke verdier vi skaper, hvordan hverdagen til innbyggeren er og til hvilken grad vi evner å være bærekraftige. Det er virksomheter som skaper verdiene, virksomheten er hvor vi arbeider, har mye av hverdagen vår og henter mye av identiteten vår. Bærekraften er den viktigste, men også mest usynlige av de tre pilarene og er den som oftest må vike plassen i en konflikt. Her kommer myndighetene inn, de skal regulere situasjonen ved bruk av gjeldende og nytt regelverk for å påse at vi ivaretar bærekraften. For at reguleringer ikke skal oppleves bare begrensende, er det viktig at myndighetene også følger opp reguleringer med tilrettelegginger, slik at reguleringene, som er nødvendige, ikke oppfattes negativt blant samfunnets innbyggere. Regulering og tilrettelegging er heller ikke nok, for at samfunnet og det individer skal gjøre en atferdsendring, i dette tilfellet mer fokus på bærekraften. Må det offentlige evne å kommunisere viktigheten av verdiene som ligger i bunn og “er bærekraften” nødvendigheten av reguleringen og hvordan man forsøker å tilrettelegge for et felles gode. De nevnte verdier må konkretiseres i relaterbare eksempler, med konkrete konsekvenser, forventninger, individer i segmenter og tydelige budskap. Nå som bærekraft er en viktig del av samfunnspilarene skal; Empowerment bistår bedrifter med å identifisere verdier og representanter for de verdiene, som er i tråd med deres virksomhet og tjenester. Deretter hjelpe bedriftene med å...

Read More

Password Strength Visualization

Today we’d like to share a little reimplementation of an interesting effect with you. The idea came from this Reddit entry which describes a method of showing an image less pixelated the stronger the password entered is. You can see the idea in action on the signup page of Colibro. We thought this was an awesome idea and wanted to experiment with it, and also with the reverse logic. Les mer...

Read More
  • 1
  • 2