IT er et verktøy som er integrert i alle de ulike leveransene L&F CG forestår. Med det menes her; oppsett og drift av systemer, integrasjon mellom ulike systemer, sikkerheten i systemene og lagring av systemene og andre digitale tilstedeværelser. Våre klienters behov for de ulike it tjenestene er definert i de ulike modulene og de leveransene som der er beskrevet.