I L&F CG arbeider vi med juss som et preventivt verktøy. Med det menes her; at L&F CG påser at alt av avtaleverk er tilrettelagt for å håndtere alle forutsigbare problemstillinger våre klienter støter på basert på hvilke moduler klientene til enhver tid befinner seg i. Med forutsigbare mener vi videre at alle avtaler er tilpasset ulike lovkrav, vekstmoduler, M&A og potensielle due diligence prosesser.