For L&F CG er markedsføring all kommunikasjon ut mot markedet inkludert salg og salgsaktiviteter. Hvilke aktiviteter det innbefatter avhenger selvsagt av hvilken modul vår klient befinner seg i og om de arbeider lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Men et minimum som kreves for god måloppnåelse er en kommunikasjonsplan som tar for seg marked, PR, lobbying, krisehåndtering, SoMe matrikser og salg. Deretter må det utvikles/komplementeres en brandbook, en aktivitetsplan og komplementerende design/tekst/produksjon for å møte aktivitetsplanene.