For L&F CG er organisasjonsutvikling en form for lagbygging og ikke ulikt det stor fotballklubber står ovenfor. Laget må bygges med de riktige egenskapene utfra rollene som skal fylles, i tillegg må individene ha komplementære egenskaper i forhold til hverandre slik at de “spiller” hverandre enda bedre. Det må også finnes en ledelse, administrasjon, pølseselgere, stadion arbeidere, reisebookere, sponsoransvarlig osv. Som også er viktige bidragsytere i det totale produkter som utgjør klubben. Når  de “settene” med egenskaper er krysset av på listen, så skal individene fungere i forhold til hverandre slik at det skapes et godt miljø, en god kultur og rom for å lykkes. Det er altså raskt dyrt å mislykkes. L&F CG har utviklet modeller med spesifikasjoner, forventninger og muligheter. Tilpasset de ulike modulene våre klienter befinner seg i, slik at det hele tiden foreligger en plan og forventning til hva som skal inn i organisasjonen både på kort og lang sikt.