Revisjon spiller en viktig rolle når tillit skal bygges mellom aktører i markedet og er selve fundamentet i en sunn og god forretningsvirksomhet. Revisjonens primære oppgave er å sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og interessenter holder god kvalitet – uavhengig av virksomhetens størrelse eller marked.

I L&F CG ønsker vi å hjelpe våre kunder med å oppnå bedre kontroll over virksomheten og få innblikk i risiko og muligheter. Vi gjennomgår regnskap slik at markedsrapporter gir et korrekt bilde av virksomheten, vurderer om systemer og prosesser tar hensyn til risiko og følger formelle regler, i tillegg til å utarbeide en rekke andre attestasjonsrapporter – ikke minst på miljøsiden. På denne måten kvalitetssikrer vi informasjon slik at vi bidrar til å bygge tillit i kapitalmarkedet og skape et sunt næringsliv.

Vi opererer under den forutsetning at det er nødvendig med spesialisering for å være ledende innenfor en bransje. Det er utviklingen i lovgivning og regelverk som har gjort – og i stadig stigende grad gjør – at det i dag er helt nødvendig med inngående bransjekunnskap for å kunne foreta en grundig og effektiv revisjon.

I L&F CG er revisjonsteamene inndelt i team etter bransjekompetanse, med ansvar for å følge både generelle bransjenyheter og endringer i bransjen. Alle revisorer og rådgivere tilknyttet en bransje oppdateres løpende. I tillegg trekkes ressurser fra våre øvrige forretningsområder inn i kundeprosjekter etter behov. Les om disse bransjene her.

Samtidig har vi også etablert en nasjonal børsgruppe for våre revisorer som etterhvert skal jobbe med børsnoterte kunder, for å sikre at disse til enhver tid er faglig oppdatert innen regelverket for børsnoterte foretak.

Våre tjenester innenfor revisjon og bekreftelser:

  • Revisjon av årsregnskap
  • Revisjon av delårsregnskap
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Kommunal revisjon / revisjon av offentlig sektor
  • IFRS
  • Internrevisjon
  • IT revisjon
  • Miljøtjenester og rapportering om samfunnsansvar og bærekraft
  • Gransking og forebyggende tjenester
  • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring