Tilgang til undersøkelser

Vi har ikke nyhetsbrev, men om du registrerer kontaktinformasjon så kan vi sende en oppsummering av de siste undersøkelsene. Alternativt så kan du komme til våre lokaler første torsdag i mnd. å få undersøkelsen presenterte rett fra kilden. Vi kan også, om ønskelig, komme til deg å gjennomføre en presentasjon

Metodevalg
Vi benytter kvalitativt metode og gjennomfører dybdeintervjuer for å avdekke interessante gjentakende forventninger og utfordringer. De mest interessante variablene forfølges videre med ulike big data algoritmer for å bedre predikere sannsynligheten for realisering