Bydelsutvikling er trendy, Haraldsrud, Mortensrud, Fornebu, Lysaker er eksempler på det. Det skal arbeides med destinasjonsutvikling i de ulike bydelene. Prisene på næringseiendom er på topp nå. Digitalisering er på full fart inn, men ustrukturert. Det grønne skiftet beveger seg, om enn sakte. Boligprisene har stabilisert seg, men er avhengig av fortsatt god makro vekst og lav rente. Det er mye fin eiendom langs Ring 2 og ned til Adamstuen som skal utvikles de neste årene. Nybygg bolig er ned med 20%. Salg av nybygg er ned med ca 20%. De privat lager penere “terror stoppere” en det offentlige. Estatemedia lager ny finn konkurrent.

 

 • Oslo kommune presser opp prisene ved å kjøpe eiendom over markedspris
 • Når Ullevål sykehus avvikles og det bygges boligeiendom på tomten, blir det ikke økt fortetting i forhold til gjeldende reguleringsplan. Dvs Maks 6 og ikke 12 etasjer
 • RATIO arkitekter har i samarbeid med Arkitema Architects, Sweco og Metier OEC skrevet kontrakt med Helse Sør-Øst RHF om konseptfasen for nytt sykehusbygg på Gaustad for Oslo universitetssykehus.
 • Nordic – Office of Architecture, med COWI, AART architects, Norconsult, Bjørbekk Lindheim, og Metier OEC AS som samarbeidspartnere. Har skrevet kontrakt med Helse Sør-Øst RHF om konseptfasen for nytt sykehusbygg på Aker
 • Blockchain forventes å øke “tilliten” til eiendomsbransjen. Da forventes det at at det lages ulike blockchain som verifiserer eiendomstransaksjoner slik som; overføring av eierskap, serviceavtaler og innhold i leiekontrakter – Dette i følge Wikborg Rein
 • Fornebubanen er endelig vedtatt utbygd
 • Oslo kommune vil legge til rette for at Obos skal kunne bygge 700 leiligheter på Mortensrud
 • Stor Oslo eiendom forventer at det “neste” utviklingsområdet i Oslo, er på Haraldrud
 • Eiendomsmeglerne vil veldig gjerne friskmelde markedet –  God økonomisk vekst, fallende arbeidsledighet og økende optimisme i husholdningene samt lav rente. Renten er fortsatt på et historisk lavt nivå og holder bokostnadene nede.
 • Mustad eiendom vil gjøre om Lilleaker/Lysaker, til boområde og ikke næring (de ønsker også en fortetning for å skape mer byliv.)
 • Haavind investerer mye i AI, de ser for seg kontraktsgjennomgang og kontraktsutvikling, som de viktigste fagfeltene. De skal, i motsetning til sine konkurrenter, tilby dette på Norsk.  
 • Atea vil bygge “verdens smarteste bygg” på Hasle. SAmt gjøre det til en tech- hub sammen med andre leietakere
 • Det skal installeres pullerter i Prinsens Gate, Akersgata, Grensen og Kongens gate. Det inkluderer også deler av Karl Johans gate, samt Øvre og Nedre Slottsgate.
 • I Kvadraturen kommer det nå business leiligheter
 • Jan L Andresen fra Eika Gruppen mener det bygges for mange boliger i stor Oslo
 • Nedgangen på nybyggprosjekter er ca 20% fra 2016
 • Arbeidsledigheten går ned i byggebransjen
 • Bank 2 kjøper eiendomsfinans
 • Konows Gate 68 foreslås oppsatt på gul liste (Byantikvaren)
 • Aberdeen handler Logistikk eiendom
 • Selvaag vil bygge “ny” bydel på Fornebu
 • 80% av klager på eiendomsskatten endres til klagers favør
 • Selvaag handler mer eiendom i Nydalen
 • Fisketorget på Aker brygge har ikke tillatelse til å drive restaurant
 • NRK har vedtatt å flytte fra Marienlyst
 • Selvaag bolig gjør det forøvrig bedre en noen gang
 • Gjennomsnittspris på kontorleie gikk opp i slutten av 2017 og har fortsatt veksten i begynnelsen av 2018
 • Eiendomsspar vil sammen med Obos bygge 62000 kvadratmeter på Bilia tomten på Økeren
 • Obos salgstall for 2017 er ned ca 20% fra 2016, som underbygger årsaken til oppstart reduksjon på ca 20% av nybygg
 • Byantikvaren kan være en utfordring med hensyn på miljøvern og bygninger. Spesielt med hensyn på isolasjon og energibruk (som nå må gjøres fra innsiden)
 • Ledig næringslokale forsvinner på Lysaker
 • Estate Media tar opp kampen med Finn om annonseinntekter på næringseiendom via plattformen; naeringseiendom.no
 • Helsfyr skal bli en “trendy” bydel
 • Nedgang i Hotell døgn
 • Digitalisering av og i eiendom, krever nye juridiske løsninger
 • Malling benytter nå faktureringsrobot for å spare kostnader
 • Obos ønsker å bygge ut sandaker senter og samtidig gjøre det til et miljøsenter
 • I Sverige ble det hentet inn nok penger via crowdfunding til å handle eiendom for ca 460 millioner
 • Arkitekthøgskolen flytter til Ås, da blir det mye fin tomt ledig på Adamstuen
 • Det skal bygges et friområde, på sjøen, utenfor Munch museet på ca 1000 kvm
 • Ræder advokatene vil inni eiendom
 • Oslo by vil ha fortetting og nye 62000 nye kvadratmeter BOA på Smestad
 • I Næring er det for lite forskjell på Yielden på “prima sentral eiendom” og “eiendom i randsonen” det betyr at noen handler for dyrt
 • Som følge av bydelsutviklingen, kan vi se for oss mer “lokal” destinasjonsutvikling. Slik som Vulkan på Løkka
 • Bankene tjener mindre på utlån en før
 • Næringseiendom har nådd toppen i forhold til prising