Forskerene fant at selskaper med minimum en erfaren markedsfører i ledelse og styre i gjennomsnitt hadde 5,78% bedre omsetningsvekst årlig, en tilsvarende konkurrenter uten markedsførerer i styre eller ledelse. Undersøkelsen ble gjort ved å gå gjennom CV for 65 000 individer hentet fra Standard & Poor’s 1500 selskaper mellom 2007 og 2012.

Effekt på kort og lang sikt
Selskapene som på kort sikt hadde størst effekt av å ha de erfarne markedsførerne var for selskaper som var i markeder med lav eller svak forventning til vekst. På lang sikt var det en tydelig korrelasjon mellom markedsførerer i styre og ledelse og vekst over tid.

Praktisk konsekvens
Feks, to eiendomsmeglerkontorer som starter opp samtidig i Oslo med samme verdi på merkevaren, samme antall meglere og samme målgruppe. La oss si de starter på kr 7 000 000 i omsetning hver seg i år 2012 og at begge vokser med et minimum av inflasjonen på ca 2,5%. Så henter et av kontorene inn en profesjonell markedsføringspartner i år 2013

Kontor 1
2012           – 2013         – 2014       – 2015         – 2016         – 2017         – 2018
7000 000   – 7175000   – 7354000. – 7500000    – 7750000  –  8100000   – 8300 000

Kontor 2
2012         – 2013         – 2014         – 2015          – 2016         – 2017            – 2018
7000000   -7500000   – 8000000   – 8700000   – 9300000   – 10050000   – 10800000

Eiendomsmeglerkontor 2 er nå 25% større en kontor 1 og vil i løpet av en 10-års periode (2012-2022) være nesten dobbelt så stort.

Det er unionsomt blant de fleste ledere at virksomhetens vekst er den singulære viktigste utfordringen virksomhetene står ovenfor. Til tross for dette sitter altså den fag gruppen som har absolutt størst forutsetning for å løse virksomhetens behov for vekst, utenfor gruppen som skal gjøre alle relevante beslutninger relatert til vekst for virksomheten. Det er er i seg selv i beste fall en selvmotsigelse.

Hvorfor rekruttere ikke virksomheten markedsførere
Artikkelen spekulerer også til en hvis grad om hvorfor situasjonen har oppstått, hvorfor det er så lite fokus blant selskapene på å rekruttere “top shelf” markedsekspertise. Det spekuleres i at markedsføringsrollene er lite tydelige og det er vanskelig for andre en markedsførere selv å definere hvilke forventinger virksomheten kan ha til rollen. Det spekuleres også i at det er en iboende motforestilling til markedsførerer fra individer med finansielle bindinger til virksomheten til dels fordi markedsføring handler om vekst som således handler om investeringer og det å bruke ressurser på noe som av mange oppfattes som både lite strategisk og stort sett flaks.

Min mening
Selv vil jeg legge til 2 årsaker jeg mener har en sterk påvirkning på den manglende viljen til å kjøpe veksten. Nummer 1; Markedsføringsfaget har blitt et “samlebegrep” for ufaglærte som kan lite om dataanalyse eller hvordan ulike attributter appellerer til ulike segmenter, om hvordan dynamikken mellom de ulike aktørene i de ulike segmentene er og hvem som ser til hvem. Kort sagt så er det er for mange aktører som selger seg som markedsførerer som ikke kan markedsføring. Nummer 2; markedsføring ses på som “lillebroren” til salg. Man ser ikke at markedsføring du gjør i dag, er kommunikasjonen til investorene du skal ha om 5 år, eller de ansatte som skal til deg om 2 år eller hvilke attributter de nye produktene dine skal ha osv.

Den originale artikkelen kan leses her hos The American journal of marketing og med et enklere synopsis av artikkelen her