Et difrensiert informasjonsamfunn gir publikum annledning til å “cherrypicke” kampsaker til en slik grad at alle profesjonelle relasjoner blant informasjonsmedarbeidere i alle bransjer, må ha flere underliggende verdier og mål.

I AMA (american marketing association) ble det i april og presentert en artikkel som virkelig konkretiserer utfordringer som vokser fram som en direkte konsekvens av et informasjonssamfunn som skal være bærekraftig. Undersøkelsene artikkelen baserer seg på handler om “markedstrekanten” mellom regulering – tilrettelegging – kommunikasjon. Og antyder i sin konklusjon at svært få, om noen, av de berørte aktørene i særlig grad har evnet å inkorporere de nye “nødvendighetene” i sine strategier og markedsplaner.

Påvirkning

Virksomheter har et kontinuerlig behov for myndighetskontakt og gode relasjoner til politikere og byråkrater. Nå viser undersøkelsene at virksomheter som ikke har et godt forankret verdigrunnlag i organisasjon så vel som kommunikasjon, har og får langt mindre innflytelse og input i reguleringsprosesser som direkte påvirker virksomhetens driftssituasjon. I klartekst så ønsker ikke politikere å snakke med eller assosieres med noe som ikke kan gi en ekstra verdi.  

Valgbarhet

Verdiene er grunnlaget for tilretteleggingen som nødvendigvis følger en regulering. Om virksomhetene som er avhengig av reguleringen, ikke kan tilby politikere et “alibi” og felles positive mål som kan kommuniseres mot publikum. Er det bare “risiko” for politikerne/partiene å fronte og eller stemme for sakene. Da vil de se seg om etter andre “kampsaker” om ikke annet for å ta vare på egen karriere.

For en virksomhet holder det ikke å “adoptere” en verdi en kort periode i håp om at det skal åpne de nødvendige dørene. Verdiene må være inkorporert i virksomheten og være en tydelig del av virksomhetens kultur og kommunikasjon ut mot omverden. Et eventuelt forsøk på å “fake verdiene” fra virksomhetens side, vil avsløres på nett, av brukerne, i løpet av 10 minutter. Virksomhetens verdier må være relatert til forretningsområde, det betyr ikke at virksomheten ikke kan engasjere seg i flere gode saker, men den politiske verdien må ha en naturlig relasjon.  

Naturlig samarbeid

Virksomheter trenger et troverdig verdigrunnlag, og her kommer NGO inn (Non governmental organizations.) De er frivillige foreninger og stiftelser som eksisterer utelukkende for å skape støtte til saker og løse problemer. Begge som regel solid forankret i et meget “salgbart“ verdigrunnlag. NGO har som regel sine egne utfordringer med oppmerksomhet til saken og påfølgende finansiell støtte.

Foreslått nødvendig løsning

Virksomheten analyserer sine verdier og identifiserer i prosessen noen NGO som kan være med representanter for de verdiene. Partene utvikler et samarbeid hvor det legges noen rammer og føringer for hvordan det må være. I forbindelse med ønskede reguleringer, utvikler NGO og virksomheten en kommunikasjonsplan som fokuserer på hvilke verdier som tjenes og hvem det kommer til gode og et budskap om hvorfor publikum skal akseptere denne evntuelle ugunsten som den påfølgende tilrettelegging kan medføre. Denne planen er det som presenteres og arbeides med mot politikere og byråkrater.