Verneverdig er verneverdig, nå er Oslo kommune kommet dit at eventuelle inngrep i naturen, slik som destruksjon av et tre, kan forlanges gjenopprettet

Trenden med internasjonale aktører inn i det norske eiendomsmarkedet eskalerer.

Den politiske viljen mot hyblifisering intensiveres. Håpet er å gjøre det via tillegg til eksisterende lovverk.

Entreprenørenes grønne alibi, de grønne foreningene, slår seg sammen for å være bedre rustet for påvirkning av fremtidens eiendomsutvikling. Noe som er nødvendig da det er vanskelig å få priset inn ytterligere kostnader med publikums aksept, i en næring som allerede oppfattes som ekskluderende pga pris.

Det kan virke som Norge er med å ta føringen i proptech, et par suksesser de senere årene samt nordmenn med i internasjonale juryer i større innovasjonskonkurranser, kan tyde på det.

Enkelte større boligprodusenter mener at privatbolig markedet nå må anses som friskmeldt, basert på omsetningen i årets første 3 måneder. (Prognosesenteret er uenig)

Ensjø, i Oslo,  vil fortsatt være et til dels industriområde ihvertfall frem til 2028, med fokus på bilindustri og salg

Behandlingstiden på regulerings søknader, oppleves fortsatt som problematisk for aktører som arbeider med utviklingsprosjekter

Den pengesekken som utgjør norsk eiendom, fortsetter å vokse. Flere av utviklerne melder rekordresultater, til tross for det som av mange ble oppfattet som en en tøffere høst.

Flere eiere og leietakere av næringseiendom, har mer fokus på bærekraft og miljø. Det vil være spennende og se hvilken innvirkning dette vil ha på leiepriser de neste årene.

Utbyggere overraskes fortsatt av at de ikke får gjennomslag/reguleringsplaner, som kommer fremtidige beboere/allmennheten til ugunst.  

Å være liten/uavhengig rådgiver for bygg og anleggsprosjekter blir hele tiden enda litt vanskeligere. Oppkjøp av alt som kan representere konkurranse er fortsatt normen.

God destinasjonsutvikling krever supplerende kvaliteter. Fornebu komplementerer nå variablene og legger til et forsøk på å få et eget studietilbud via den nye politihøgskolen. De viktigste aktørene i området er fortsatt Obos og Aker (her har forøvrig nye aktører kjøpt ⅔ av akers posisjon)

Ulven, sentralt i utviklingen av Hovinbyen. Satser på sin side på å bygge en “kunnskapspark.” Her er Obos engasjert sammen med AF gruppen.

Det er fortsatt ikke tillatt med virkelig høyhus i Norge. Det ble bl.a. sagt nei til bygging av 27 etasjer i Oslo spektrum. Gunerius, på andre siden av gaten får forøvrig ikke lov til å bygge over 42 meter (de ba om 98)

Bedrifter tenderer til å ønske å forbli i området de har etablert seg. Det gir en god pekepinn på forventet yield i etablerte områder, samt definerte forventninger til hvordan forretningsmodeller bør utvikles i nye områder.

Det er fortsatt store forventinger om økt kapitaltilgang til eiendomsmarkedet. Både privat bolig, næring samt alle prosesser forbundet med det.

De grønne prosjektene er på vei, det tar tid, men de kommer. Litt i hotell, litt i utleie og litt i bolig. Men som en del av den globale trenden for impact investing, er både forbruker/næringsmarkedet allerede omvendt og “sceneskiftet” er klart

Syndikeringer stod for ca 30% av pengene bak alle transaksjoner i næringsmarkedet i fjor.

Det utvikles nå kartleggingsverktøy for næringseiendom. Om verktøyene evner å være konkurransedyktige med fremtidige blockchain noder, fremstår som uklart.  

Oslo kommune eksproprierer, ikke overraskende, friområde på fasjonable Frogner. Eieren er sint og vil ta saken til retten, vil kanskje vinne, men vil ikke få gjort noen form for omregulering. Strategien burde kanskje vært; utvikle friområdet, donere til kommunen mot tilgang på en annen offentlig tomt som faktisk kan utvikles.

Obos/AF gruppen følger opp sine intensjoner og går inn i proptech Spacemaker (optimaliserer tomteutvikling med AI og algoritmer)

Carl Berner skal nå utvikles, ihvertfall strekket fra grunerløkka – bjølsen – sinsen. Flere aktører som har sine egne områder, som kan gi en svekkelse for områdets konkurransedyktighet i forhold til destinasjonsutviklingen som preger nesten alle andre utviklingsområder i Oslo.  

Slemdal er i ferd med å bli en skikkelig konflikt med hensyn på fremtidig utvikling. Noen vil har fortetning av privatbolig, noen vil ha utvikling av industri og de som bor der vil ikke ha noe. Det er forøvrig det sittende byrådet som vil ha fortetning, noe de signaliserer at er en målsetting i alle områder tilhørende Oslo.

Oslo kommune vil ha fradraget for mva, der andre betaler regningen.