Februar

Til tider er nesten 70% av sakene som behandles i byrådet eiendomsrelatert, det er svakt med tanke på saksbehandlingstid. Det gis sjelden dispansasjon fra reguleringsplaner om dispansasjonen vil komme fremtidig beboer til ugunst. Det kan virke som politikerne er enige i at det skal være mer bydelsutvikling og mindre områdeutvikling. Med mindre parkeringskrav, skal kravene til infrastruktur ned på sikt. Det er politisk enighet om at dyrkbar mark skal forbli nettopp det.

Oslo

  • 70%+ av sakene som behandles i byrådet, er avslag på eiendomsutbygging. Klager tas sjelden til følge og må da videre (når de er store saker) til fylkesmannen
  • Mortensrud utbyggingen skjer med solid politisk forankring  
  • På Røa ønskes det ikke leilighets utvikling. Det er også ønskelig at mesteparten av utviklingen skjer i aksen mot Hovseter
  • Det er vanskelig å få dispensasjon til bruksendring, om det kan komme forbruker/beboer til ugunst på senere tidspunkt (støy er typisk veldig problematisk, og stopper små som store (obos bl.a.)
  • Grønlandsleiret reguleres til bolig, men mindre enn utbyggerne ønsket
  • Norwegian Property får bygge serveringsstedet langs bryggekanten
  • Vanskelig å få medhold i saker som viker fra reguleringsplan, spesielt med hensyn på overstigende utnyttelsesgrad
  • Mindre krav til parkering, reduserte krav til belastning på vei infrastruktur  

Norge

  • Det kan bli vanskeligere å omregulere dyrkbar mark til noe annet