Sammendrag
All virksomhetsvekst tar utgangspunkt i markedsføring og salg. Det være seg å finne riktig kandidat for oppkjøp, om det er å ta inn nye store klienter, om det er å redusere saksbehandlingstiden i en byggesak eller om det er å å komme seg inn i å få ta del i de store nettverkene som utgjør “industrien i næringen.” Er alle elementer som klargjøres og planlegges i en en markedsplan med markedsaktiviteter og salgsaktiviteter. Markedsføring og salg skal utgjøre en vesentlig del av en virksomhets kostnader. Markedsføring og salg skal være og gjennomføres like systematisk som den mest “delikate” operasjonen virksomheten gjør.   

Produkt
Vi starter alltid med å definere produktet, produktleveransen og hva som gjør nettopp dette produktet spesielt. Her utvikler vi også en brandbook, såfremt virksomheten ikke har en. I forbindelsen med utviklingen av brandbooken, definerer vi også virksomhetens merkevarestrategi

Se eksempel på brandbook her L&F Consulting Brand Guidelines

Segmentering
Når produktet er definert, tar vi for oss markedet. A) hvem er det som skal ha produktet b) hvem er det som setter pris på det vi har definert som spesielt med produktet. Deretter definerer vi hva som skal være markedet og gir det markedet en geografisk begrensning. Til slutt deler vi segmentet opp i innovatører, tidlige brukere, tidlig majoritet og sen majoritet. Vi vet at de tidlige brukerne er de som indirekte “bestemmer” hvem og hva som skal lykkes i det markedet vi har definert. Vi identifiserer de først. Når de tidlige brukerne er kartlagte identifiserer vi hvem de tidlige brukerne ser til som sine “markører” for hva de skal kjøpe og hvem de skal kjøpe fra. Dette er innovatørene for produktet og de vi må “selge” til først.

Markedsplan og aktiviteter
Vi lager en markedsplan med aktiviteter mot innovatører, vi lager en markedsplan med aktiviteter mot tidlige brukere, vi lager en markedsplan med aktiviteter mot tidlig majoritet og vi lager en markedsplan med aktiviteter mot sen majoritet.

  • Aktivitetene her, inkluderer også salgsaktiviteter mot de ulike segmentene.   

PR/Lobbying
Vi identifiserer interessegruppene som er vesentlige for vår klient i vår klient sitt marked. Vi segmenterer de ulike interessegruppene på samme måte som vi segmenterer klienter og forholder oss til de samme relasjonene og rollene mellom de ulike individene/virksomhetene i segmentet.   

Krise og mediehåndtering
Vi ser hvilket risikobilde virksomheten har og lager en kommunikasjonsplan som tar for seg de ulike risikobildene virksomheten oppererer i forhold til. Med definerte roller, definerte budskap og plan for å løse krisen

Sosiale medier
Vi lager en standardisert matrise for svar på innkommende henvendelser på sosiale medier. Slik at alle får et raskt svar, ikke nødvendigvis et endelig svar, men et raskt svar.  

Les analysen her