Sammendrag
De siste årene har eiendomsnæringene opplevd en solid og langvarig vekst. Det har ført til at næringen i dag er meget konkurranseutsatt, primært pga mange aktører og sekundært fordi profesjonelle rabatter til tilbydere, er barbert vekk da slutbrukere nå får samme rabatter. Det gir et vesentlig høyere press på virksomhetenes driftsmarginer. Det er i den forbindelse oppstått en situasjon hvor kostnadskontroll og innkjøpsavtaler, spesielt med hensyn på kostnader som ligger “utenfor” kompetanseområdet, utgjør helt reelle og relevante konkurransefortrinn og i ytterste konsekvens et være eller ikke være for enkelte virksomheter.

På bakgrunn av situasjonen som har utviklet seg har L&F CG sammen med AL Industrier AS utviklet et fordelsprogram rettet mot eiendomsbransjen som tilbyr bransjespesifikke leveranser. Leveransene kjennetegnes av at de er rabatterte, utviklet på behovsspesifikasjon og tilbudt av solide leverandører.

Kategoriene tjenestene ligger innunder er foreløpig definert som; primær drift, sekundær drift, tertiær drift og opplevelser.  

Primær drift
Verktøyene virksomheten har fokus på. Det er, men ikke begrenset til; materialer, verktøy, biler, datasystemer for kundebehandling, datasystemer for regnskap, datasystemer for helse miljø og sikkerhet, markedsaktiviteter, salgsaktiviteter, regnskap, revisjon, kontrakter og personell.   

Les mer om behovsspesifikasjonen her
Les mer om leverandør kriterier her
Se primærtjenester her

Sekundær drift
Verktøyene som er nødvendig for effektiv drift, men som ikke er direkte relatert til “day to day operations.” Forsikring, hjemmesider, annen digital tilstedeværelse, design, utvikling av markedsmateriell, opplæringsmateriale til ansatte, leveransebeskrivelser og finansieringsløsninger.   

Les mer om behovsspesifikasjonen her
Les mer om leverandør kriterier her
Se sekundærtjenester her

Tertiær drift
Forskning og utvikling, analyser, deltakelse og tilgang på nettverk, strategisk rådgivning, økonomisk rådgivning, markedsplanlegging, salgsplanlegging, IT planlegging og databehandling, juridiske behov og deltakelse i eksterne prosesser slik so due diligence, M&A, oppkjøp og salg.

Les mer om behovsspesifikasjonen her
Les mer om leverandør kriterier her
Se teritærtjenester her

Opplevelser
Pga nye skatteregler, er det enklere å kjøpe “eksterne” bonuser til ansatte, da arbeidsgiver slipper å “finregne” på hva som er privat og hva som er driftskostnad og heller beskatte hele gaven. Her ment som, men ikke begrenset til; hotellovernatting, reiser, klær og “teknologiske lekesaker.”

Les mer om behovsspesifikasjonen her
Les mer om leverandør kriterier her
Se opplevelser her

Les mer om analysen om eiendomsnæringen her
Hør podcast om eiendomsnæringen her
Se videoblogg om eiendomsnæringen her