L&F CG har laget en modell som tar for seg hva som må være på plass for at en virksomhet skal ha bærekraftig vekst over tid i eiendomsbransjen. Virksomheten MÅ ha kontroll på marked og salgsarbeid. Dernest må virksomheten ha planer og rutiner for produkt/- tjenesteutvikling, organisering, økonomistyring, juss, IKT og digitalisering. 

Organisering 

 • Påse at organisasjonen innehar/har tilgang til all kompetanse som den har behov for.
 • At virksomheten er organisert for å minimere risiko.
 • At virksomheten har tilgang til effektiv finansiering
 • At virksomheten er en aktuell kandidat for oppkjøp og salg

Les mer om organisering her 

Markedsføring 

 • Fullstendig leveranse/produkt beskrivelse, hva skiller leveranse fra konkurrentene, “hva er den hemmelige sausen”
 • Hvem er kundene, fordelt på ulike brukerprofiler
 • Skape en identitet for virksomheten
 • Utvikle en visuell profil som uttrykker denne identiteten
 • Ha et budskap til virksomhetens interessegrupper som resonnerer med virksomhetens identitet og interessegruppers behov.
 • Slik at virksomheten bygger det nettverket den trenger, for å vokse slik den har potensiale til, både i egne og andres prosjekter.

Les mer om markedsføring og salg her

Økonomi 

 • Ha et styringsverktøy som hele tiden forteller virksomheten om hvordan den ligger ann og hvor den best kan bruke ressursene sine
 • Kunne ta ut nødvendige rapporter slik at virksomheten kan få bistand til finansiering
 • Påse at virksomheten gjør bokførsel på en slik måte at de kan være deltaker i potensielle anbudskonkurranser
 • Påse at virksomheten gjør bokførsel på en slik måte at virksomheten tåler en ordentlig verifisering (d.d) i forbindelse med eventuelle oppkjøp/salg

Les mer om økonomistyring her 1
Les mer om økonomistyring her 2 

IT 

 • Ha kontroll over egen data og produksjon
 • Ha oversikt/kontroll på drift av egen digital tilstedeværelse.
 • Ha anledning til å utvikle nødvendige løsninger for å optimalisere egen drift.
 • Være tilrettelagt for å møte endringer i lovkrav  

Les mer om IT og behov relatert til sikkerhet her
Les mer om IT behov relatert til utvikling her 
Les mer om IT og behov relatert til hosting
Les mer om IT og behov relatert til drift

Juss

 • Ha kontrakter som håndterer og reduserer risiko i potensielle konflikter.
 • Ha kontrakter som tydeliggjør hvilket ansvar virksomheten har i alle avtale sammenhenger.
 • Ha kontrakter som gir virksomheten anledning til deltakelse i anbud, samt være en potensiell oppkjøps/kjøpe kandidat.
 • Ha kontrakter og rapporteringsrutiner som er i stand til å produsere nødvendig dokumentasjon på alle forespørsler umiddelbart

Les mer om juridiske behov her 

Lær mer om industrialisering 

Prisliste

Video 

Podcast

Markedsanalysen