Det er en forventning blant større næringsmeglere at leieprisen skal opp og at inntektene på utleieobjektene skal kompensere for den spådde renteøkningen. samlet sett er en verdiøkning forventet fra den kanten.

Transaksjonsvolumet i næringseiendom har også økt i 2018 i forhold til 2017. En trend vi ser i nabolandene Danmark og Finland men ikke Sverige hvor volumet er halvert.

Det arbeides nå med å få etablert “grønne” tak i Oslo, med hage og friområder. Det hele skal finansieres med noe påbygg av salgbare enheter.

Det kan fremstå som det finnes “ubegrenset” kapital til kjøp av eiendom, de som har/besitter fond, har ihvertfall ingen problemer med å fylle opp “pengesekken”

Skatteklagenemnda har i en fersk avgjørelse akseptert momsfradrag ved salg av næringseiendom. Den nye avgjørelsen viser at momsfradrag i visse tilfeller kan aksepteres ved salg av eiendom.

Arctic Securities følger i sporene til Norse Securities og starter eiendomsselskap. Som er med å underbygge vårt tidligere utsagn om at det finnes en overflod av kapital tilgjengelig for eiendomsmarkedet.

Det selges nå leiligheter for kr 145000 pr kvm på grünerløkka i Oslo.

En pågående debatt/konflikt angående mva fradrag/refusjon, er nå ut til å ha fått en juridisk løsning. Kommunen må enten videreføre momsen de får refundert fra staten til utbyggere, eller så må de bruke momsrefusjonen til å bekoste infrastruktur selv.

Staten vil forfordele de få garasjeplassene som er tilgjengelig i Oslo og går ut for å “kjøpe” 50 plasser innenfor ring 3 til bruk for stortinget.

Det er byttet toppledere i flere av de store eiendomsselskapene.

Det tas grep i retail og utleie ved at to av de største aktørene i Norge fusjonerer og blir en “nasjonal gigant”

Verdien av kunnskap og nettverk er ofte større enn en stor “finansiell muskel.” Fordi prosess og behovsforståelse øker inntekter og reduserer kostnader

PBE har utfordringer med saksbehandlingstid, noe de har hatt til og fra siden 2000. Noe som kan lese i forhold til tidligere punkt om prosessforståelse, som for mange mangler. Samt en ekstrem tilgang på finansiering.

Utenlandske virksomheter/fond fortsetter å øke satsingen sin i det norske eiendomsmarkedet.

Det spås at 3D visninger vil være en vanlig (og forventet del fra sluttbruker) i forbindelse med kjøp/salg av boliger i Norge i løpet av få år.

GDPR har åpnet øynene i eiendomsbransjen for viktigheten av compliance (regeletterlevelse.) Det å ha gode rutiner på personvern, miljø, bærekraft, hvitvasking og arbeidsmiljø. Øker salgspris og reduserer d.d tid

Byrådet i Oslo går for fortetting og blokkbygging på Smestad og ignorer/ser bort fra logistikk og transportbehov i forbindelse med sykkel og netthandel.

Boligbransjen, som klager på saksbehandlingstid ved b.l.a. PBE, anser det som sannsynlig at saksbehandlingstiden går ned om det bare legges til enda et byråkratisk filter. Denne gang i form av et boligdepartement.

Norsk proptech fortsetter å gjøre det bra, nå er det luftkvalitet i næringsbygg som skal forbedres og der må jo markedet sies å være meget stort og spennende.