Store og tunge eiendomsinvestorer er nå fornøyd men en yield (privat boligmarkedet) på 3,8%. Det indikerer at de fortsatt venter en vesentlig prisoppgang i markedet.

På Forus i stavanger ser man nå på “pick up points og lager” som løsning på mye ledig kapasitet i leiemarkedet.

Det skal og bør utvikles mer bolig som hensyntar pensjonist bølgen som er under oppseiling. Spørsmålet er om det er nødvendig og en smart investering, da nybolig standarden i Norge allerede tar det hensynet og smarthus utvikles i proptech miljøet.  

Ifølge ulike eksperter i boligmarkedet er det vesentlig at boligutviklere nå tenker nytt, pga endrede forventninger blant boligkjøpere. Hvilke behov det er snakk om, fremstår som mer uklart og kan kanskje misforstås med forventing.

Det kan fremstå som enkelte av de større entreprenørene/utviklerne i større grad enn tidligere får “kjenne” litt på aggressive kryssfinansieringsmodeller brukt i forbindelse med kjøp av nye prosjekter

Boligprisene i Oslo fortsetter oppover, slik alle forutså denne våren

Arkitekter vil bygge ulike nabolag for ulike interessenter. Med dagens likhetspolitikk, kan det fremstå som utfordrende å få godkjent rammer som fremstår segregerende.

Eiendom Norge forventer en mer moderat prisutvikling de nærmeste årene pga lavere befolkningsvekst

Det kan fremstå som at politikere og andre beslurningstakere jevnt over ser for seg at der handelsstanden dør ut, kan eiendomsmassen relativt uproblematisk erstattes og omreguleres til bolig.

Det skjer fantastisk mye spennende med hensyn på Prop Tech. Solceller i transparent vinduer, IoT for hele bygg. Den virkelige forskjellen er at det nå kommer teknologi som vil tas i bruk, ikke bare gadgets og artig elektronikk. Utfordringene ligger nok enda i å konvertere brukere før teknologien er umoderne.

Bane Nor vil satse på knutepunktutvikling og bl.a. bygge mer over tunneler

Utviklere er flinke til å ta inn over seg veikartet mot null utslipp innen 2050.

Blant de ulike investorene, kan det fremstå som kontoreiendom er mindre attraktiv enn annen næringseiendom. Transaksjonsvolumet i det segmentet er ihvertfall lavere enn vanlig så langt i 2018.

I forbindelse med kommunale/statlige strategier rettet mot trafikale knutepunkter, kan det oppstå konflikter mellom privat næringsliv og det offentlige med hensyn på hvem som har rangen og kan betale mest.    

Innflyttingen til Oslo går ned, samtidig flytter flere barnefamilier ut.

Møller eiendom kjøpe en liten eiendom på Frogner, kan det være et ledd i en fremtidig bilutleie strategi, hvor tilgjengelighet vil være vesentlig

Det er for lite konsolidering blant de ulike eiendomsaktørene i Norge. Det kan skyldes at alle har store forventninger til fremtiden og gjerne kan tenke seg å bli størst.

Som også gjenspeiles i at “alle” kjøper. De som selger realiserer kapital for å kjøpe mer.  

Det virker som de som oppfattes som de mektigste menneskene i Norsk eiendom, er de som får avtalene på plass. Ikke nødvendigvis de som eier eiendommene eller bestemmer hva de skal kunne brukes til

PBE har gjort vedtak som tyder på endring i viljen til å optimalisere utnyttelsesgradene på skøyen. Nå kommer også byantikvaren på banen med vedtak som reduserer enda mer. Dette kan være utfordrende med hensyn på arealutnyttelsesplanen for fylkene Oslo/Akershus samt den politiske målsettingen rundt knutepunkt.

Markedet er såpass bra om dagen at P/E fond nå fylles med penger for investeringer i de eiendomssegmentene som histroisk har vært minst lønnsomme.

Obligasjonsmarkedet har nå rente opp mot og over 9%