• Deler av utleiemarkedet er tregere enn tidligere. Enkelte forvaltere ser nå andre retninger og vil/ser for seg bl.a. å kunne tilby “ubrukt/ubenyttet” masse som ulike hostell løsninger.
 • Stor tilflyt av kapital gjør at flere større eiendomsaktører etablerer nye avdelinger for å selv kunne håndtere større deler av verdikjeden internt og sånn maksimere egen vekst
 • Nok et større byggeprosjekt i Oslo sliter med nødvendige tillatelser til utvikling, fordi de ikke er flinke nok til å forutse fremtidig ugunst for beboere.
 • Flere forvaltere og utleiere av kontorlokaler, ønsker å tilby fleksible løsninger – coworking. Hvor mye større etterspørselen i forhold til eksisterende tilbud er, kan fremstå som uoversiktlig.
 • Konsolideringen av ulike rådgivningsselskaper og arkitektkontorer, har tatt skikkelig fart siste årene og det er ingenting som tyder på at trenden skal snu.
 • Det kan fremstå som om flere eiendomsaktører får mer fokus på forretningsmodeller i drift, utvikling og forvaltning av eiendom. Og ikke belager seg på en evig prisoppgang som fundament for verdiøkning
 • Det er vanskelig å forutse hva som skal vokse mest av bank og obligasjon i prosjektmarkedet de neste årene
 • Ryen med omegn kan være et område som får lavere prisvekst fremover enn sammenlignbare områder, da PBE kan være i ferd med å gi byggetillatelse til enkeltprosjekter før områdeplanen er ferdigstilt. Det er vanskeligere å gjøre god destinasjonsutvikling, slik de fleste andre byområder i Oslo nå får. Når det ikke tas med fra begynnelsen av.
 • Det blir spennende å se hva som skjer i Strømsveien fremover. Om bilmarkedet skal ned, bør man kunne forvente at det kommer en del spennende tomter/prosjekter i området ut i markedet.
 • Knutepunktskonfliktene eskalerer mellom de som vil boliger og de som vil ha næring.
 • Oslo havn fortsetter utviklingen mot destinasjon og inkluderer nå, kanskje, en midlertidig park i havneområdet. Det vil, om ikke annet, være et fin tilskudd til Oslo som miljøhovedstad i 2019
 • Det er merkelig hvordan utvikleres syn på fortetning endrer seg avhengig av hvilke områder og hvem som står bak fortetningen. Det kan til og med til tider virke som om slike “vaklende” synspunkt, er en aktiv variabel i gjøre saksbehandlingstiden hos PBE lengre en nødvendig.
 • Det flytter nå flere fra en til de store byene
 • Næringslivet protesterer mot avvikling av bil i Oslo, Bergen og Stavanger. Besøkstallene og handelen går ned, uten at man pr nå har forskning som kan dokumentere en sammenheng.
 • Nå har enkelte større forvaltere begynt å kvitte seg med butikkareal og reinvestert i mulig lager og logistikk areal for fremtidens handel
 • Det er ekstremt mange kontorfelleskap som fremleier eiendom, uten å være registrert i frivillighetsregisteret. Dette kan lede til en ordentlig ekstraregning for eierselskap/forvalter.
 • Det er flere og flere aktører som vil være med på innovasjon og tech toget og vil ha hubber som kan utvikle nye løsninger via interaksjon. En annen måte å se det på er at det er et godt tilsig av virksomheter som vil utvikle en forretningsmodell hvor de skal tjene penger, på noen som absolutt ikke har penger. Om de lykkes får vi se.
 • Det lages også uformelle nettverk hvor man skal koble; de som vet hva de trenger av Proptech, men ikke kan finne det og de som utvikler Proptech men ikke finner kjøpere. Et flott initiativ, og forhåpentligvis har man ideer om hvordan brukerne/kjøperen skal kartlegge sine behov og slik faktisk forstå at de trenger noe.
 • Det kan fremstå som at ulike initiativ som er gjort den senere tid av ulike aktører for å skape en “tryggere” bolighandel. Først og fremst sikrer distribusjon for forsikringsselskaper og overlevelse for eiendomsmeglere. Ved å gjøre det meget farlig/usikkert å selge uten bruk av megler. Dette gjøres ved å ansvarliggjøre selgere til en grad de ikke tør å gjøre noe på egen hånd. Med mer ansvar, vil selvsagt prisen på salg også gå opp.