• Oslo kommune, som allerede sliter med store budsjettunderskudd, klarte ikke å skrive ut eiendomsskatten i tide og må nå betale den tilbake der den er krevd inn for sent.
 • Heimstaden, en stor utleieaktør, kjøper seg opp til 50% i utleiemegleren. Det blir spennende å se om konkurrenter anser det som konkurransevridende og sånn sett holder eiendomen sin borte fra utleiemeglerne. Sannsynligvis har heimstaden vurdert det og antar at egen eiendom samt privatmarkedet gjør investeringen lønnsom og alt annet over er overskudd
 • Eiendom er fortsatt den bransjen hvor samfunnet anser det er størst risiko for at det forekommer korrupsjon.
 • Hva samlebegrepet proptech egentlig skal bety kan være til dels uoversiktlig. Pr i dag dekker begrepet alt fra forenkling av leieavtaler til utviklingen av nye byer. Med det i mente kan det være greit å holde hodet kaldt og investere i utvikling basert på etterspørsel og ikke bare fikse ideer om hva folk trenger
 • DNB næringsmegling spår en økning i leiepriser for næringseiendom i Oslo sentrum på mellom 10 og 15% innen utgangen av 2020. Det fremstår som uklart hvem og hvilke virksomheter som skal presse prisene opp.
 • Norsk eiendom ses på som en “trygg havn” for internasjonal kapital noe som leder til at tilretteleggere har anledning til å ta høyere risiko enn tidligere i forbindelse med oppkjøp
 • Denne mnd er det ikke ett men to norsk bygg, som skal bli verdens smarteste. Samtidig sies det fra FN hold at oslo allerede er en smart by. Dette til tross for at byen fortsatt ikke klarer å orientere reisende med kollektivtransport om forsinkelser (Unacast kunne sammen med writeup løst det på en ettermiddag)
 • Det spekuleres i at ulike “real time” data applikasjoner skal være det neste store for eiere av handelseiendom. Det skal visstnok gi et bedre beslutningsgrunnlag for å optimalisere bruken av eiendommen.
 • Boligprisene spås opp frem mot 2020, ihvertfall fra boligmessen til Sem & Johnsen og flere av de prominente foredragsholderne. Begrunnelsen er billige penger og forventet økt trykk i Oslo og omliggende områder. Dette til tross for forventet rentehevning, dramatisk reduksjon i fri kapital for Oslo boere og negativ tilvekst av Osloborgere 27-45 for første gang.
 • Flere av de store entreprenørene og flere av de store utviklerne melder om sterk vekst siste kvartal.
 • Flere store selskaper kommer til å gå over til å kjøpe kontorer etter Regus/WeWork modellen. Å binde opp 6 mnd depositum og å sitte i lange kontrakter er ikke attraktivt i en digital verden hvor gjennomtrekk av ansatte og stillingsinstruksjoner endres daglig.
 • Når internett salget tar av, går behovet for vanlige butikklokaler ned. Samtidig oppstår et behov for “pop up” lokaler. De smarte eierne av handelseiendom på gateplan bør notere seg denne trenden da den er i stand til å mer enn kompensere for frafallet i tradisjonelle leieinntekter.
 • Samtidig utvikles flere virksomheter som legger til rette for dialog mellom virksomheter som trenger “pop up” lokasjoner og eiere av eiendom som tilbyr “pop up” lokasjoner.
 • Yielden er under press i markedet for næringseiendom
 • Det begynner å fremstå som en del av de større aktørene i eiendomsbransjen bekymrere seg for ny teknologi og nye aktører og ser for seg et marked preget av “disrupsjon” de neste årene.
 • I forbindelse med økning i co- working, dukker det opp nye problemstillinger med hensyn på leieavtaler. Spesielt fordi maler/templates ikke er tilpasset denne formen for leieforhold
 • Når tollefsen handler tomter for å utvikle eiendom, er det meget sannsynlig at det vil dukke opp a) ny internasjonal kapital som følger den trenden b) flere konservative investorer inn i samme del av eiendomsmarkedet.
 • Til tross for at Norge jevnt over er en veldig liten aktør innenfor internasjonale tecc og prop tech miljøer, dukker det ukentlig opp nye oppfinnelser som skal “ta verdensmarkedet.” Det kan fremstå som om mange av produktene er et resultat av en god ide og ikke av en behovsavklaring og tilhørende målrettet markedstilpasning.
 • Skjeggkre er den nye synderen i boligkonflikter. et lite insekt som har spredd seg i blokk og hus den siste tiden.
 • Det kan fremstå som enkelte utviklere av eiendom sender inn planer med en “absurd utnyttelsesgrad” om ikke annet for å få PBE til å komme med et eget forslag og slik redusere egne kostnader.