Sjefen for Eksportkreditt Norge kan i dag bare tilby finansiering til kunder som vil kjøpe skip av norske verft som skal brukes offshore eller i utlandet. Nå får han snart også finansiere skip som skal brukes i Norge. Les mer her