Norge

Norge fikk Trier som jury president for filmkritiker uken i Cannes, noe som og ses som en stor ære og et anerkjennende nikk til den kunstneriske siden av norsk produksjon

Nye veier, et prosjekt fra NFI, kan fremstå som en suksesshistorie innenfor den kunstneriske biten av talentutvikling innen norsk film.  

De offisielle tallene viser at 40% av de ulike tilskuddene NFI besitter  gikk til filmer for barn og unge, i tråd med gjeldende politiske målsettinger

NFI bidrar også på spillsiden. De bidrar med 8 stipender for virksomheter som skal delta, og forhåpentligvis bidra, på spillmessen i Malmø 23-25 Mai.

Det er 6 (av 15 søkende) større norske TV produksjoner som har fått tilskudd til produksjon for neste år.

Blått lerret avvikles fra 2019

Antall produksjoner som spilles inn i Norge er på en oppadgående kurve.

NFI ligger ann til å nå målet om kjønnsbalanse innen 2020

Spill ut i verden konferansen i Norge, var en ubetinget suksess. Så får man se om det etterhvert kan lede til en enda bedre produksjon. som en kuriositet ble Trine Schei Grande utnevnt til spillminister. Om det er en tittel hun vil/kan leve opp til får fremtiden vise.

VOD øker og gir meget spennende potensielle nye inntektsstrømmer for produsenter. Av de 129 norske filmene som hadde premiere på norske kinoer mellom 2012 og 2017, er så mye som 87% fortsatt tilgjengelige på en eller annen VOD tjeneste. Det gjør eksponeringsverdien utrolig mye høyere en hva som har vært tilfellet tidligere.

Internasjonalt (kommer)