Sammendrag 

“Enten kommer virksomheten seg fra “dog eat dog” til industrialisering, eller så er virksomheten inne i en dødsspiral fra starten av.”

Den absolutte forutsetningen for vekst er spisskompetanse relatert til markedsplanlegging, salgsplanlegging med tilhørende aktiviteter. Den viktigste forutsetningen for utviklingen av de planene er detaljkunnskap om egen leveranse (produkt/tjeneste;) hva utgjør leveransen, hvordan er den priset, hva er forskjellen i forhold til konkurrenter og hvorfor er den bedre. Den neste forutsetningen er å vite nøyaktig hvilke klienter som foretrekker den “positive” forskjellen som produseres. Når denne informasjonen er på plass, kan det utvikles marked og salgsplaner med en reell forventning til ROI, sykluser for produktutvikling, sykluser for organisering (bemanning,) når behov for utvikling IT oppstår, når ulike juridiske behov oppstår og forsåvidt alle andre behov virksomheten har, oppstår.

Forutsetningen for bærekraftig og vedvarende vekst, avhenger av evnen til å ha gode og faglige forankrede planer for alle andre arbeidsprosesser virksomheten skal og må gjennomføre. En god plan legger til grunn, en detaljert forventingsavklaring mot alle avtalepartnere basert på behovsanalyser som viser nøyaktig hva virksomheten trenger målt mot ulike interne behov og interesser.

Les hele analysen her