R&D

  • Hva er R&D, research & development, for Lyngnes & Fjesme Consulting Group? For oss handler R&D om gjøre tjeneste/produkttilpasning på vegne av og sammen med klientene våre. Basert på detaljerte kravspesifikasjoner utviklet i samband med klientens konsumenter.

 

Hva betyr det

  • Vi gjør trend, makro og markedsanalyser blant virksomhetens stakeholders. Med utgangspunkt i den kunnskapen bistår vi klienten i å optimalisere sin leveranse ut til bruker/konsument

 

Hva utgjør leveransen

  • Leveransen ut til bruker/konsument vil være det oppgraderte produktet/tjenesten, utviklet og tilpasset basert på trend, lønnsomhet og stakeholder dialog. Via markedsplan og markedsaktiviteter. Til salgsplan og salgsaktiviteter. Slik at klienten oppnår de definerte målsetningene.