Østfold har ligget litt etter resten av landet, og særlig våre naboer nærmere Oslo, når det gjelder elbilsalget. Men nå kan dette være i ferd med å snu. De siste 12 månedene har salget av rene elbiler økt med over 70 %, og salget av ladbare hybrider økt med over 60 %. Samtidig ser vi et kraftig fall i salget av fossilbiler, særlig kraftig går det ut over. Les mer her