Endringene i klima går raskere enn vi evner å omstille oss. Det betyr at til tross for den økte innsatsen de senere år, er vi langt fra målene vi er avhengige av.

Multilateralisme er, fra FN sitt ståsted, eneste veien videre for endelig compliance med SDG 2030

Konfliktene og “skandalene” forbundet med Facebook og Cambridge Analytica, viser for mange at vi fortsatt ikke er klare for/lagt til rette for den endelige digitale økonomien.

De bå hjelmene (FN sine fredsbevarende styrker) har for liten støtte, finansielt og logistisk, til å effektivt kunne gjennomføre de oppdragene de er satt til å gjøre. Spesielt i det mest utsatte områdene slik som sentral afrika

De globale råvareprisene på mat, steg for andre måned på rad med 1,1% fra februar til mars. Og fører til et enda sterkere press i allerede utsatte områder.

I 2017 ble majoriteten av investeringer i energi gjort i Solenergi. Dette tyder på at vi globalt sakte men sikkert beveger oss bort fra fossil energi

FN har satt seg som mål å i enda større grad enn tidligere å være en tilrettelegger for partnerskap mellom land og virksomheter. På den måten ønskes det at målene i SDG 2030 skal være enda enklere å realisere.

Det knytter seg stor usikkerhet til om vi nå er i ferd med å se konturene av et nytt våpenkappløp. Denne gang i det ytre rom. Kina sin inntreden i luftfart sammen med en mer aggressiv utenrikspolitikk fra Russland kan føre dit.

Det er fortsatt millioner av udetonerte missiler, miner og gamle granater i flere av verdens krigsområder. Det er viktigere enn noen gang at nasjoner går sammen om å få fjernet dette en gang for alle.

Vi må i felleskap bli flinkere til å utstyre unge mennesker med de mentale verktøyene og kunnskapen som skal til for å unngå nye bølger av radikalisering.

Hvert år dør mellom 1 og 1,5 millioner mennesker i trafikken. Nå lanserer FN et fond som skal bistå virksomheter som utvikler teknologi/løsninger som kan komme denne problemstillingen i møte

Utfordringene står i kø for flyktninger som forsøker å ta seg til europa fra afrika. Tidligere var selve overfarten det mest kritiske, men nå er slavehandlere og internering vel så store risikoer som flyktningene må forholde seg til

FN ønsker en mer global økonomi med en mer rettferdig fordeling av goder og ressurser.

Hvert år tapes verdier tilsvarende et norsk oljefond til råte og skader på avlinger. Det går som regel ut over de landene som allerede har minst. Det er viktig at hjelp til bevaring av landbruksprodukter kommer høyere på agendaen med hensyn på det enkelte lands bistandsmidler.

Med 60 millioner mennesker på flukt til enhver tid, er det et meget viktig arbeid som må gjøres med hensyn på hvordan menneskene det er snakk om kan beskyttes. Og jo lengre tid konfliktene vedvarer, jo større blir utfordringen.

Den globale økonomien har et  skikkelig oppsving den senere tiden. Men det er dessverre ikke noe vi kan planlegge med i lang tid fremover. Det er viktig at bistand forholder seg til felles målsettinger samt bærekraftig støtte som ikke er avhengig av kortsiktige løsninger.

Det er FN sin formening at regioner og land vil dra store fordeler av å større grad evne å beskytte samt legge til rette for befolkningens tilhørighet og eierskap i områdene.

Med de nye teknologiene som har blitt en del av verden de siste 50 årene, må det være mulig å bli flinkere til å forutset/predikere konflikter før de får eskalere til det punktet at det skapes krig med alle de negativitetene de medfører.