L&F Global Accelerator bistår og realiserer eksterne prosjekter som  har en direkte relevans for og kan bistå våre partnere, klienter og samarbeidspartnere med tjenesteforbedring. Det eksterne prosjektet vil settes inn i vekst og digitaliseringmodulene våre, få oppsett av nødvendige tekniske tjenesteleveranser samt de ulike fagtjenestene som er nødvendige for gjennomføringen. Leveransen vil, så langt det lar seg gjøre, aktiveres mot assosierte bedrifter av L&F Accelerator slik at det etterspørselen stimuleres til et nivå av sunn og forutsigbar vekst. Her kan du se og lese mer