I L&F CG anser vi digitalisering som et samlebegrep for ulike prosesser avhengig av hvilken bransje og hvor en virksomhet befinner seg i sin livssyklus. Med det menes her; for noen virksomheter betyr digitalisering å arbeide med å utvikle 3D modeller av hus slik at en ingeniør kan “sitte” i modellen og benytte ulike roboter for å gjennomføre selve byggeprosessen. For andre virksomheter handler digitalisering først og fremst om å digitalisere de elementene av virksomheten som fortsatt er analoge. For de fleste virksomhetene er virkeligheten en plass midt i mellom ytterpunktene. Vi har ulike egenutviklede modeller, basert på de siste teknologiske og internasjonale politiske trendene samt bransjeanalysene, som hensyntar begge ytterpunktene.