L&F Global Academy samarbeider og vil samarbeide med universiteter i alle land hvor L&F har avdeling. Vi vil arbeide for å utdanne nye dataoversettere til vår virksomhet og til våre klienter. L&F utvikler også kurs for klienter der det er identifisert og kartlagt at virksomheten mangler ulike elementer av fagkompetanse. L&F Global Academy kan bistå med foredrag, presentasjoner og synopsis der det er hensiktsmessig og ønskelig. Du kan lese og se mer her