Hva er business enablement for Lyngnes & Fjesme Consulting Group ?

  • For oss handler business enablement om å utvikle og tilrettelegge alle de ulike elementene som utgjør virksomheten for våre klienter, slik at de har en bedre mer konsis og mer forutsigbar måloppnåelse.

 

Hva betyr det ?

  • Det avhenger av hvem klienten er og hvordan klienten er organisert i dag. Men utgangspunktet er at vi sammen med oppdragsgiver, definerer ulike mål for dennes virksomhet. Målene vil defineres av; Hva klienten ønsker, markeds tekniske begrensninger, hvilke ressurser som finnes tilgjengelig og hvilken tidsramme vi arbeider innenfor.  

 

Hvordan gjør vi så?

  • Vi “isolerer” de ulike elementene som utgjør hele virksomheten eller det forretningsområdet oppdraget vårt definerer. Så kartlegger vi de ulike elementenes styrker og svakheter i forhold målsetningene vi ble enige med ledelsen om, samt elementets funksjonalitet i de prosessene elementet er delaktig. Når vi har den oversikten, konfigurerer vi elementet og eliminerer svakhetene i den grad ressursene vi har tilgjengelig tillater det. Bedriften kommer da ut som en versjon 2.0 av seg selv.