En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. Vi tilbyr Commercial Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon.

Fokusområder i en typisk Commercial Due Diligence er:

 • Hvor attraktivt er markedet og hva er de underliggende driverne?
 • Hvordan er forhandlingsmakten mellom aktører i ulike deler av verdikjeden og hvor er marginene?
 • Hvordan er de forskjellige konkurrentene posisjonert og hva er deres styrker og svakheter?
 • Hvor attraktiv er posisjonen til selskapet som analyseres?
 • Hva er de viktigste kjøpskriteriene for kundene og hvor fornøyde er de med selskapet og produktene som leveres?
 • Hvor robust er selskapets forretningsmodell mot konjunkturelle svingninger?
 • Er selskapets prognoser realistiske?

Hvorfor gjennomføre en Commercial Due Diligence?

 • Sikre finansiering til investeringen
 • Øke kjennskapen til markedet og selskapet
 • Identifisere potensielle oppsider og risiko forbundet med investeringen
 • Tilrettelegge for integrasjonsarbeid i etterkant
 • Sikre uavhengig perspektiv på investeringscase