Lyngnes & Fjesme Consulting Group AS er blant Norges ferskeste tverfaglige aktører innen finansiell, juridisk og omdømme basert transaksjonsrådgivning, og vi har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp med noterte og unoterte selskaper. Vår internasjonale tilstedeværelse og våre tette internasjonale kontakter gjør at vi ved behov kan tilby særlig tilpasset rådgivning i internasjonale prosesser.

Vår transaksjons bistand er teambasert, og hvert team skreddersys for å sikre nødvendig kompetanse i den enkelte transaksjon. Kjernen i teamet vil typisk bestå av en eller flere fagpersoner med lang transaksjonserfaring og særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett og andre due diligence behov. For øvrig vil teamet støttes av konsulenter med spesialisering innen konkurranserett, arbeidsrett og andre rettsområder etter behov. Samt økonomisk analyse, organisasjonsteoretikere, markedsførere og IKT analytikere. Teamets arbeid koordineres og ledes av en partner fra vår M&A-gruppe, som også vil være klientens direkte kontaktperson. Våre M&A-kunder skal oppleve vår bistand som løsningsorientert, tilgjengelig, effektiv og kompetent.