L&F CG bistår bedrifter med å identifisere verdier som er i tråd med bedriftens virksomhet og tjenester samt representanter, NGO, for de identifiserte verdiene. Slik at NGO og bedriften i felleskap kan bistå myndigheter med forventinger til reguleringer, tilrettelegginger og kommunikasjon ut mot publikum. Samt at NGO og bedriften kan gjøre felles nettverking, lobbying og påvirkning mot myndigheter og andre institusjoner der det faller seg naturlig.

L&F CG bistår NGO med kommunikasjonsplaner som hjelper å fremme nødvendig informasjon til definerte beslutningstakere. Samt identifisere og knytte kontakt med virksomheter som deler NGO sine verdier og ønsker å arbeide mot felles mål for reguleringer og tilrettelegginger og atferdsendrende informasjon ut mot publikum

L&F CG bistår myndigheter med kommunikasjonsplaner som tydeliggjør, konkretiserer, segmenterer, definerer samt relaterer verdiene som må kommuniseres ut til publikum for å tydeliggjøre nødvendighetene av reguleringer, og synliggjøre oppsiden av tilretteleggingen. Slik at publikum kan være fornøyde med sine offentlige representanter.