Executive Sales

  • Hva er Executive Sales for Lyngnes & Fjesme Consulting Group? For oss er Executive Sales ansvarsområdet til det som blant større konsulentvirksomheter refereres til som Senior Partnere. Det er de som skal ha nettverket og “know-how” til å skaffe de klientene virksomhetene trenger.

Hva betyr det

  • Vi kan ta på oss rollen som senior partner for våre klienter og selge inn vår klient sine tjenester til dens ønskede oppdragsgivere.

Hva utgjør leveransen

  • Leveransen er de oppdragsgiverne våre klienter ønsker. Vi tar oss betalt av kontraktsverdien. Leveransen vil ofte også ha innslag av elementer fra våre R&D leveranse (les mer her) oppgradering av tjenesten/produktet samt nødvendige markedsaktiviteter og materiale.