Hva er kundelivsløpet for Lyngnes & Fjesme Consulting Group?

  • For oss er kundelivsløpet den reisen konsumenten starter den dagen konsumenten gjør sin første aktivitet mot en potensiell selger eller oppdragsgiver. Og varer så lenge det er interaksjon mellom konsumenten og den selgende part.

 

Hva betyr det?

  • Vi mener sånn sett at det ikke er noen grunn til at en kunde og leverandør ikke skal kunne utvikle et livslangt forhold. Men det krever commitment til relasjonen og en evne til å lytte like mye til kunden man har, som de man vil ha.     

 

Hva utgjør leveransen

  • Vi bistår vår klienter med utvikling av markedsaktivitetsplaner, tilrettelegging for førstelinje service, utvikling av kundesenter, utvikling av kundeklubb, bistand i tjeneste/produktutvikling og organisasjonelle tilpasninger.