Hva er Venture prosjekter for Lyngnes & Fjesme?

  • Vi analyserer bransjene og næringene vi er engasjerte i kontinuerlig for å utvikle vår kompetanse. I den forbindelse avdekkes det ulike produkter og tjenester som etterspørres blant store eller veldig betalingsdyktige segmenter. Som regel inkorporeres informasjonen i pågående leveranser til og fra våre klienter, men i noen tilfeller kan løsning/leveranse kreve resurser utover det våre klienter har tilgjengelig og vi realiserer det nå definerte prosjektet, på egen hånd. Vi engasjerer da i stor grad vårt eksisterende partnernettverk og inkluderer de som prosjekteiere før vi gjennomfører en komplett business enablement for prosjektet.