Vekst er vår “flaggskip” leveranse. Basert på analysene som gjøres av L&F Research Institute har vi i etterkant identifisert de forretningsmodellene, i de ulike næringene, som vi anser å ha det største potensialet og som bør være satsingsområde. Forretningsmodellene danner grunnlaget for komplette egenutviklede leveransemodeller definert av de underliggende businessdriverene, tilhørende aktiviteter og ressursbehov. Alle tjenester som er nødvendige og følger som del av leveransen, er integrert i vårt tjenesteutvalg og spesifisert på forventning og pris i våre vekstmoduler (også egenutviklede.) Hvilken modul våre klienter plasseres i, avgjøres av markedets potensial, virksomhetens ambisjonsnivå, hvor virksomheten er i dag og hvilke ressurser som finnes tilgjengelig og kan settes i “spill.”