L&F Venture ser etter prosjekter hvor våre partnere, samarbeidspartnere og klienter i felleskap kan sette ressurser i arbeid for felles måloppnåelse. Målet med prosjektene er å sette ledig tid/oveskuddkapaistet/ressurser i arbeid og sånn gjøre ledig tid/ressurs blant L&F sine stakeholders, til investering/venture kapital. Prosjektene skal så langt det lar seg gjøre også aktiveres mot partnere, klienter, samarbeidspartnere og andre assosierte og slik sikre etterspørsel, gjennomføring og suksessrate.  Du kan lese og se mer her