NVE ønsker at strømkunder skal få en betalingsmodell for nettleie som er på linje med det som mobilkunder betaler for tilgang på mobildata. Hvis du bruker ekstra mye strøm på en gang, må du betale høyere nettleie, ifølge forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  – Ordningen minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert, og hvor det er mulig å betale for å bruke mer data, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. – Du får altså strømmen du trenger, men du må betale høyere nettleie for samtidig forbruk over avtalt abonnement, sier han. Det nye grepet er mulig å gjennomføre fordi alle kunder er i ferd med å få automatiske strømmålere. Disse skal være på plass i 2019, og fra 2021 vil de nye reglene for betaling av nettleie kunne være på plass, ifølge NVE. Les mer her