Det siste året har en arbeidsgruppe etter initiativ fra Eiendom Norge arbeidet med en rapport om den danske modellen for boligomsetning.

Rapporten ble formelt overlevert regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet ved statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i forbindelse med høringsmøte om regjeringens forslag til endringer av avhendingslova torsdag 23. august 2018.

– Den danske modellen for boligomsetning har de siste årene vært et referansepunkt i debatten om tiltak for en enda tryggere bolighandel i Norge. Derfor tok vi våren 2017 initiativ til en arbeidsgruppe for å gå denne modellen nærmere etter i sømmene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi håper og tror rapporten vil blir nyttig i regjeringen og Stortingets videre arbeid med endringer av avhendingslova og lov om eiendomsmegling, sier han. Les mer her