Virtuelle service samfunn er digitale gullgruver for dyktige markedsførere. Her deler forbrukere og konsumenter ærlige erfaringer. En dyktig markedsfører vil så kunne strukturere egen innholdsproduksjon rundt nøkkelord/fraser hentet fra chatten i sin programmatic strategi

I gjennomsnitt er de fleste markedsførere fornøyd med merkevaren de representerer og de økonomisk ressursene de har til rådighet i sin arbeidssituasjon. Usikkerheten ligger i egen kompetanse om den digitale verden og dens utvikling. Primært i frykten for å gå glipp av den neste store markedsplassen

Kuponger og tilbudskoder bør være en del av markedsmiksen til alle virksomheter som arbeider mot det private forbrukermarkedet. Verktøyet er spesielt effektivt for å nå salgsmål, nå nye kunder og bli kvitt “overskuddsvarer.”

Vi ser at tilliten til informasjon som spres på sosiale medier er i en nedadgående kurve, slik det kan fremstå for media generelt. For virksomheter er situasjonen tiltagende kritisk/frustrerende fordi SOME er viktige kanaler for å nå kunder og klienter. Det er således ekstremt viktig at informasjon man tilgjengeliggjør om virksomheten, dens tjenester og produkter, er korrekt og etterprøvbar.   

Historiefortelling er like viktig i B2B som det er i B2C. Utfordringene for virksomheten er som regel knyttet til å finne samt organisere historiene på en slik måte at historiene appellerer til hele segmentete. En ide kan være å lage et rammeverk for historier og “etterfylle” med det gode innholdet.

Via ulike studier innen behavioural economics, fremkommer det tydelige utfordringer med skriftlige markedsundersøkelser. Mennesker tror de er rasjonelle og svarer ut fra et slikt premiss, samtidig viser kjøpemønstre at mennesker i langt større grad lar seg styre av de emosjonelle perspektivet. Det gjør at de svarer det som er logisk, men handler annerledes. Noe som gir uheldig data for produktlanseringer.

Preskriptiv analyse er et begrep de fleste toppledere bør merke seg. Begrepet betyr, en hvilken som helst kombinasjon av analyser, matematikk, simuleringer og kunstig intelligens. Virksomheten kan benytte for å effektivisere og bedre beslutningen som skal tas.

Det finnes det en “sweet spot” for e postmarkedsføring. Det er situasjonen når interessegruppene får akkurat den informasjonen de savner/etterspør og ikke en linje ekstra. Husk det når strategiene skal legges, slik at de gode langsiktige relasjonene ikke “ofres,” fordi virksomheten tror alt den gjør er interessant og leseverdig.

Tillit til sosiale medier og tradisjonelle medier, er et gjentakende i forskningsmaterialet vi er gjort oppmerksom på i mai. Det konsumenter nå begynner å bli oppmerksomme på er det faktiske dilemmaet mellom er hvor mye av sine personopplysninger de faktisk gir fra seg for å få lov til å delta i det digitale samfunnet og forskjellen på delte og overgitte opplysninger.

Verdien av “likes” på facebook og youtube er vanskelig å kvantifisere. Men det forskning nå har klart  å bevise er at “likene” ihvertfall påvirker og skaper en positiv offline atferd. Med det i mente er “the smart play” at budskapet som spres handler om atferdsendring og ikke nødvendigvis direkte salg/kjøp.

De virksomhetene som over tid lykkes best blant B2B. Er de som er flinkest på å kartlegge hvilke variabler som betyr mest for interessegruppene og i den forbindelse evner å “optimalisere” relasjonen/reisen på et individuelt nivå.

Bannerannonsehing er både viktig og effektivt til tross for at det kan fremstå som påtrengende. Reklameformatet viser seg spesielt effektivt for virksomheter som har høy turnover på varelager. Det viser seg også at bannerannonsering på ingen måte er et verktøy kun for online produkter.

Investorer reagerer, historisk, sjeldent positivt på lansering av nye produkt/tjenester. Det skjer også i de situasjonene hvor publikum tar godt imot produkt/tjeneste.  Hovedårsaken er at verdien av de nye produktene/tjenestene, som regel prises inn i virksomhetsverdien lenge før de lanseres.

API (application programming interface) brukes slik at ulike typer software kan utføre oppgaver i og sammen med andre typer software. Noe som har vist seg å være en meget effektiv metode for viral vekst for virksomheter. Nå utvikles det API for mennesker, slik at vårt sanseapparat kan integreres direkte i ulike former for software.