• Bli en del av Lyngnes & Fjesme Consulting Group, og bli en del av et miljø som alltid jakter på ny informasjon, kunnskap og hvordan man kan gjøre alle små detaljer, enda litt bedre. Her får du muligheten til å sette din kompetanse og kunnskap i arbeid, med noen av de mest spennende faglige og mellommenneskelige utfordringene som er å oppdrive.
  • Vi vet ikke hvilke dører som åpner seg ved å være tilknyttet oss, men vi vet at du får et nettverk ut mot bedrifter, politikere, lag og foreninger. Du får også en meget detaljert forståelse av hvilke prosesser som er viktig å beherske og hvordan både private og offentlige virksomheter og besluttningsprosesser fungerer.
  • Vår arbeidsmetodikk baserer seg alltid på en dyp forståelse av bransjene, solid innsikt i hvilke trender som påvirker bransjene og en eksepsjonell faglig dyktighet for å sette de parametrene mot hverandre.
  • Vi bistår våre klienter der de har behov for våre tjenester. Det kan være fra coaching av førstelinjepersonell, eller prosjektutvikling og bistand i gjennomføring for oppretting av nye produksjonslinjer i innland såvel som utland. Vi kan supplere kompetansen, “know how” og operasjonelle modeller som bistår og tar klienten over mållinjen, og legger til rette for videre vekst. Det betyr at vi skriver gjerne planen, men vi bidrar også gjerne til gjennomføringen.
  • Våre medarbeidere har diversifiserte fagfelt og er alt fra statsvitere, leger og data semantikkere. Via ingeniører, entreprenører og datautviklere. Til advokater, markedsførere og økonomer. Bredden i kompetansen vi som gruppe besitter, gjør Lyngnes & Fjesme Consulting Group istand til hensynta, isolere og spesifikt utvikle, alle variablene i ligningen som utgjør leveransen for våre klienter.