Lyngnes & Fjesme

  • Lyngnes & Fjesme Consulting Group er en gruppering av frittstående konsulentselskaper med fagfelt fra statsvitenskap via datautviklere til markedsførere og økonomer. Lyngnes & Fjesme Consulting Group bistår private selskaper, offentlige selskaper, offentlige virksomheter og veldedige foreninger, med å realisere sitt fulle potensial og sånn nå virksomhetens visjoner og målsetninger. Over det siste 10`året har vi nettverket, bygd og utviklet allianser, kartlagt bransjer, fulgt med på trender og gjennomført undersøkelser. For å utvikle en organisasjon, akkurat for formålet med å realisere våre klienters fulle potensial.
  • Vi er alltid på utkikk etter eksepsjonelle mennesker med spennende bakgrunner for å være en del av teamene våre. Kompetanse satt i spill er det vi søker mot og om du lar deg appellere av komplekse problemstillinger som krever ulike faglige tilnærminger og godt teamwork. Er det ikke usannsynlig at det er deg vi er på utkikk etter.

Hvorfor Lyngnes & Fjesme

  • Om du er en mindre konsulentvirksomhet, vil en deltakelse i vår gruppering gi deg tilgang mot og leveringsevne på lik linje med de store nasjonale konsulentvirksomhetene. Du får tilgang til ferskt forskningsmateriell og egenproduserte analyser fra Norge. Du får tilgang til tilsvarende forskningsmateriale fra våre internasjonale partnere. Du får mulighet for oppsalg av egne tjenester i klient databasen. Du får anledning til å levere mer komplette og komplekse løsninger til dine eksisterende klienter. Du får anledning til å levere tjenestene dine nasjonalt. Og du vil være en del av de store leveransene mot de store klientene.