L&F Consulting Group

L&F Consulting Group arbeider med vekst, digitalisering, tekniske fagtjenester og fagtjenester rettet mot eiendom, film og tv produksjon, NGO samt Horeca. L&F Consulting Group analyserer og undersøker utvalgte næringer for å kartlegge forventede behov, hvordan de behovene må møtes og hvilke kostnader som er forbundet med det. L&F Consulting Group er alltid på jakt etter virksomheter som kan bistå våre leveranser mot våre klienter.

L&F Consulting Group er alltid på utkikk etter eksepsjonelle virksomheter med spennende bakgrunner som kan være en del av teamene våre. Kompetanse satt i spill er det vi søker mot og om du lar deg appellere av komplekse problemstillinger som krever ulike faglige tilnærminger og godt teamwork. Er det ikke usannsynlig at det er dere vi er på utkikk etter.

Hvorfor Lyngnes & Fjesme

L&F Consulting Group gir din virksomhet tilgang på unike analyser og spesifikasjoner på definerte behov

L&F Consulting Group utvikler sine leveranser, sammen med sine partnere basert på nevnte analyser og behov

L&F Consulting Group tilbyr deltakelse i leveranser mot klienter over hele Norge

L&F Consulting Group tilbyr komplementære tjenester til egen drift, fra våre partnere

L&F Consulting Group har egne fordelesprogrammer for  våre partnere og deres ansatte