For å være den partneren våre klienter trenger, å være den leverandøren som gir våre klienter det de faktisk trenger. Bruker vi som organisasjon mye av vår tid til å analysere trender, globale såvel som regionale, gjennomføre egne markedsundersøkelser, gjøre egne makroanalyser, inkorporere nytt forskningsmateriale fra forskningsinstitusjonene, kartlegge bransjer, kartlegge best practise samt forventet best practise. Denne innsikten deles og integreres i alle våre leveranser inn mot klienter.  

All verdens innsikt, kunnskap og kompetanse. Har liten verdi om våre klienter ikke evner å integrere det i sine operasjonelle planer. Taktikken på tavla i garderoben, har liten verdi om ikke spillerne klarer å gjennomføre det på banen. Treningsopplegget har liten verdi om det ikke følges. Markedsplaner er bare planer til de settes i verk. For oss i Lyngnes & Fjesme Consulting Group er det således meget viktig at våre klienter evner å sette de løsningene vi finner, i spill.  Vi bistår gjerne våre klienter også i den praktiske implementeringen og videre den fysiske operasjonaliseringen av løsningene, slik at klienten når de målene som er definert.

En av flere grunner til at våre medarbeidere har så allsidig bakgrunn, er nettopp fordi vi skal kunne bistå klienten med operasjonaliseringen av planene. Og om klienten ønsker, videre over i en vekst og driftsfase

Vår bedriftskultur baserer seg på hardt arbeid, vi skal produsere gode resultater og vekst for våre klienter og det krever både tid og innsats. Men, vi er også opptatt av livskvalitet utenfor jobben. Om du vil reise rundt å se verden, få familie, skive den neste store generasjonsromanen eller perfeksjonere dine evner som laksefisker med flue, vil vi være med å oppmuntre og legge til rette for det. Vi vil nemlig at du skal være en del av vår gruppering over lang tid, slik blir vi bedre kjent med hverandre, styrker og svakheter og kan utvikle våre komplementære ferdigheter til det beste for alle våre klienter.

Fleksibilitet i arbeidstid og sted er viktige ingredienser for trivsel. Vi har alle oppgaver som skal gjøres, fra hvor og når de gjøres er mindre viktig, så lenge det leveres på tid og kvalitet. Vi har kontorer over store deler av Norge, vi er i ferd med å få kontorer i flere nye land. Våre medarbeidere er hjertelig velkommen til å ta med laptopen og stikke innom det kontoret som er nærmest å bruke de fasilitetene som forefinnes for å få levert det som er nødvendig. På denne måten blir vi også bedre kjent med hverandre på tvers av fylkes og nasjonale grenser.

Du trenger ikke gå videre før du er klar. Hvis du finner en arbeidssituasjon du trives i med oppgaver og kolleger du vil holde fast på. Så er det ikke noe mål for oss at du skal ta videre steg i karrièrestigen bare for å gjøre det. Vi vil at at våre medarbeidere skal gjøre det de er gode til og så skal heller vi hjelpe til med å supplere medarbeidere rundt deg som utfyller de egenskapene du har.

Hos L&F Consulting Group skal det alltid være rom for å dyrke de gode ideene. Om du utvikler nye konseptuelle løsninger for produksjon og leveranser eller om det du ser bedre metoder for å samle inn data, så oppmuntrer vi til å tenke de tankene. Hvem vet, kanskje er det du som skal endre en av våre forretningsmodeller eller finne en ny businessdriver for oss.

L&F Consulting Group mener at den singulært viktigste forretningsverdien et individ kan inneha, er nettverket man er en del av. Her er døråpneren, de som komplementerer deg, de som kjenner noen, de som vet hvordan noe kan gjøres osv. Ved å bli en del av Lyngnes & Fjesme Consulting Group blir du med å utvikler ett nettverk for livet. et nettverk som du kan dra veksler på profesjonelt i din daglige arbeidssituasjon, men også et fremtidig nettverk profesjonelt såvel som privat.

L&F Consulting Group er også opptatt av at vi er aldri ferdig utlært hos Lyngnes & Fjesme Consulting Group. Noe som gjenspeiler seg i vår higen etter å alltid søke nye kilder til informasjon og kunnskap. For oss er det viktige at denne higen absorberes av våre medarbeidere. Vi skal være i front i våre bransjer, i våre analyser og i våre samlede innsikt. Rapporter og kurs er en del av hverdagen og vi oppmuntrer alle våre medarbeidere til å forfatte innsiktartikler som systematiserer denne kunnskapen blant oss på innsiden og tydeliggjør denne kunnskapen for de på utsiden.

L&F Consulting Group tror business kompetanse, på lik linje med andre talenter og egenskaper, må trenes og vedlikeholdes. Vi bistår således og coacher hverandre for å hele tiden klare å utvikle oss til å bli bedre å få de små fortrinnene på våre konkurrenter.