• Lyngnes & Fjesme Consulting Group er en gruppering av frittstående konsulentselskaper med fagfelt fra statsvitenskap via datautviklerer til markedsførere og økonomer. Lyngnes & Fjesme Consulting Group bistår private selskaper, offentlige selskaper, offentlige virksomheter og veldedige foreninger, med å realisere sitt fulle potensial og sånn nå virksomhetens visjoner og målsettinger. Over det siste 10`året har vi nettverket, bygd og utviklet allianser, kartlagt bransjer, fulgt med på trender og gjennomført undersøkelser. For å utvikle en organisasjon, akkurat for formålet med å realisere våre klienters fulle potensial.
  • Hovedkvarteret er foreløpig i Oslo, men lokaliseringen vil variere i forhold til hvor vi som virksomhet til enhver tid har størst vekst og hvor en slik funksjon har størst nytteverdi.
  • Lyngnes & Fjesme arbeider kontinuerlig med å rekruttere inn unik såvel som komplementerende kompetanse, slik at vi til enhver tid kan levere det teamet som er best egnet til å bistå klienten med det behovet klienten har, der klienten er.