L&F Consulting Group kartlegger behov, definerer leveransebeskrivelser for å møte de behovene og beskriver hvilke kostnader som påløper for å gjennomføre leveransen.

L&F Consulting Group utvikler og leverer tekniske fagtjenester basert på ulike behov som fremkommer i kartleggingen. Slike tekniske leveranser kan eksempelvis være regnskap og juridiske krav forbundet med deltakelse i anbud.

L&F Consulting Group leverer fagtjenester innen juridisk rådgivning, regnskap, revisjon, IT drift, IT sikkerhet, IT utvikling, rekruttering, digitalisering og markedsføring.

L&F Consulting Group har egne programmer for research & development, empowerment, education, accelerator og venture.