Generel beskrivelse 
L&F Consulting Group arbeider med data oversettelse. Med det menes her; L&F CG gjør konsekvensanalyser av resultatene som fremkommer i internasjonale fagartikler innen markedsføring. Resultatene fra artiklene tolkes i lys av teknologiske og politiske trender samt lokale trender i næringene vi arbeider med. Målet med oversettelsene er å forutse endringer i markedet samt å tilrettelegge for våre klienter, slik at deres markedsplaner og tilhørende aktiviteter er tilpasset de identifiserte endringene.

Vi i L&F Cg er meget gode på å identifisere etterspørsel og å lage forretningsmodeller som møter den etterspørselen. Vi arbeider med markedsforståelse, markedsmekanismer, forbrukeratferd, behovsutvikling, identifisering av produkt og tjeneste attributter samt segmentering av konsumenter og andre interessegrupper. Utgangspunktet for alt vi gjør er internasjonale forskningsrapporter fra ajournaler. Vi hjelper virksomheter med å vokse ved at de tilpasser virksomheten sin til de nye forretningsmodellene og sånn booster omsetningen.

Vi hjelper våre klienter til vekst ved å selge mer og dyrere
Men vekst må (bør) være bærekraftig, så vi har nå begynt å samarbeide med andre fagkonsulenter som gjør en konsekvensanalyse av samme data, slik at våre klienter har anledning til å tilpasse også resten av driften til de nye forretningsmodellene. Det er L&F CG som selger inn eksterne konsulenter til våre klienter  Våre klienter har tillit til oss, så alle leveranser som gjøres inn mot våre klienter gjøres av vår paraply.

Våre klienter kjennetegnes av å være i “front” av sin del av markedet, de har generelt en høyere kompetanse enn sine konkurrenter, våre klienter tør å ta risiko og de har en høy betalingsvilje for gode løsninger. Våre klienter er også utmerkede samtalepartnere for videreutvikling av tjenesteleveranser.