• Vi bistår våre klienter der de har behov for våre tjenester. Det kan være fra coaching av førstelinjepersonell, eller prosjektutvikling og bistand i gjennomføring for oppretting av nye produksjonslinjer i innland såvel som utland. Vi kan supplere kompetansen, “know how” og operasjonelle modeller som bistår og tar klienten over mållinjen, og legger til rette for videre vekst. Det betyr at vi skriver gjerne planen, men vi bidrar også gjerne til gjennomføringen.

 

  • Vi utvikler modeller, oppskrifter, som påser at de riktige ingrediensene finnes tilgjengelig og at de tilsettes og tilberedes på riktig tidspunkt for å skape det ønskede resultatet. Det er noe vi kan gjøre på grunn av vår kunnskap om bransjene vi fokuserer på, kompetansen blant våre medarbeidere, annet relevant forskningsmateriell og innsikten vi har om trender, det være seg kunstig intelligens eller politiske skifter. Våre oppskrifter er således under kontinuerlig utvikling og forbedring. Noe som komme både eksisterende og nye klienter til gode.

 

  • Vi vil at Lyngnes & Fjesme skal være helt i toppen når det kommer til kompetanse, oppskrifter, modeller og andre viktige faktorer. Med det som bakteppe gjennomføres kontinuerlig overvåking, analyser, kartlegging og undersøkelser av våre bransjer, trender, teknologier og andre viktige variabler. Vi gjør likeledes en kontinuerlig rekruttering av ledende fagpersoner, inkluderer nye fagområder og tar selv i bruk ny teknologi, for å skape en bedre leveranse til våre klienter