• Humankapitalen i Lyngnes & Fjesme Consulting Group er fundamentet vår leveranse er bygd på. Innsikt i globale innovasjonstrender og regionale politiske trender, solid kjennskap til den nyeste forskningen innenfor organisasjonsutvikling, økonomistyring, markedsføring, markedsundersøkelser og forbrukeratferd, samt egne kvalitative bransjeundersøkelser. Gjør oss til en virksomhet det er naturlig å se til, når utfordringer dukker opp og nye veivalg skal tas.
  • Våre samarbeidspartnere har diversifiserte fagfelt og er alt fra revisorer, regnskapsførere, finansielle rådgivere via advokater og kommunikasjonsrådgivere, til programmere og organisasjonsutviklere. Bredden i kompetansen vi som gruppe besitter, gjør Lyngnes & Fjesme Consulting Group istand til hensynta, isolere og spesifikt utvikle, alle variablene i ligningen som utgjør leveransen for våre klienter.
  • For å være den partneren våre klienter trenger, å være den leverandøren som gir våre klienter det de faktisk trenger. Bruker vi som organisasjon mye av vår tid til å analysere trender, globale såvell som regionale, gjennomføre egne markedsundersøkelser, gjøre egne makroanalyser, inkorporere nytt forskningsmateriale fra forskningsinstitusjonene, kartlegge bransjer, kartlegge best practise samt forventet best practise. Denne innsikten deles og integreres i alle våre leveranser inn mot klienter.  
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes

President

Tlf: 924 89 993
Epost: arvid@lyngnesfjesme.no

 

Jan Roger Strømsrud

Jan Roger Strømsrud

Fagpartner økonomi

Telefon: 940 03 229
Epost: jrs@sirkelrevisjon.no

Per Vinje

Per Vinje

Fagpartner Juss

Tlf: 900 47 633
Epost: per.vinje@hammervollpind.no

Thomas Bendiksen Dahlberg

Thomas Bendiksen Dahlberg

Executivepartner Bergen

Tlf: 41 27 59 79
Epost: thomas@lyngnesfjesme.no

Ulf Eden

Ulf Eden

Fagpartner bemanning og rekruttering

Tlf – 468 88 910
Epost – ulf.eden@ceesolutions.no

Josef Noll

Josef Noll

Forretningspartner R&D

Tlf –  908 38 066
Epost – josef@lfresearchinstitute.com
www.lfresearchinstitute.com

Le`von Warr

Le`von Warr

Executivepartner Oslo

Tlf – +4792680069
Epost – levon@lyngnesfjesme.no

Remy Haug

Remy Haug

Executivepartner Oslo

Tlf – 954 04 807
Epost – remy@lyngnesfjesme.no

Christen A Rygh

Christen A Rygh

Vice President Consult

Tlf – 901 00 914
Epost – christen@lyngnesfjesme.no

Jo Alund

Jo Alund

Executivepartner Innlandet

Tlf – 478 03 697
Epost – jo@lyngnesfjesme.no

Kristian Winum Lien

Kristian Winum Lien

Executivepartner Stavanger

Tlf – 962 24 224
Epost – kristian@lyngnesfjesme.no

David Kristiansen

David Kristiansen

Forretningspartner Venture

Tlf – 482 03 545
Epost – david@lfventure.com
www.lfventure.com

Thor Arne Madland

Thor Arne Madland

Fagpartner IT

Tlf – 917 51 188
Epost – thorarne@4Real.no

Natasha Hammer

Natasha Hammer

Fagpartner rekruttering

Tlf – 922 88 662
Epost – Natasha@skyrekruttering.no

Cecilie Madland Lyngnes

Cecilie Madland Lyngnes

Administrasjonssjef

Tlf – 403 49 858
Epost – cecilie@lyngnesfjesme.no