• Humankapitalen i Lyngnes & Fjesme Consulting Group er fundamentet vår leveranse er bygd på. Innsikt i globale innovasjonstrender og regionale politiske trender, solid kjennskap til den nyeste forskningen innenfor organisasjonsutvikling, økonomistyring, markedsføring, markedsundersøkelser og forbrukeratferd, samt egne kvalitative bransjeundersøkelser. Gjør oss til en virksomhet det er naturlig å se til, når utfordringer dukker opp og nye veivalg skal tas.
  • Våre samarbeidspartnere har diversifiserte fagfelt og er alt fra revisorer, regnskapsførere, finansielle rådgivere via advokater og kommunikasjonsrådgivere, til programmere og organisasjonsutviklere. Bredden i kompetansen vi som gruppe besitter, gjør Lyngnes & Fjesme Consulting Group istand til hensynta, isolere og spesifikt utvikle, alle variablene i ligningen som utgjør leveransen for våre klienter.
  • For å være den partneren våre klienter trenger, å være den leverandøren som gir våre klienter det de faktisk trenger. Bruker vi som organisasjon mye av vår tid til å analysere trender, globale såvell som regionale, gjennomføre egne markedsundersøkelser, gjøre egne makroanalyser, inkorporere nytt forskningsmateriale fra forskningsinstitusjonene, kartlegge bransjer, kartlegge best practise samt forventet best practise. Denne innsikten deles og integreres i alle våre leveranser inn mot klienter.  
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes

Konsulent markedsføring og markedsutvikling Oslo og Østlandet

Tlf: 924 89 993
Epost: arvid@lyngnesfjesme.no

 

Jan Roger Strømsrud

Jan Roger Strømsrud

Konsulent økonomistyring Oslo og Østlandet

Telefon: 940 03 229
Epost: jrs@sirkelrevisjon.no

Per Vinje

Per Vinje

Konsulent juridisk planlegging Oslo og Østlandet

Tlf: 900 47 633
Epost: per.vinje@hammervollpind.no

Josef Noll

Josef Noll

Fagansvarlig forskning og analyse

Tlf –  908 38 066
Epost – josef@jnoll.net

Le`von Warr

Le`von Warr

Konsulent lederutvikling Oslo og Østlandet

Tlf – +47926 80 069
Epost – levon@lyngnesfjesme.no

Remy Haug

Remy Haug

Konsulent digitale medier Oslo og Østlandet

Tlf – 954 04 807
Epost – remy@lyngnesfjesme.no

Christen A Rygh

Christen A Rygh

Konsulent virksomhetsstyring Oslo og Østlandet

Tlf – 901 00 914
Epost – christen@lyngnesfjesme.no

Jo Alund

Jo Alund

Konsulent salgsteknikk og salgsplanlegging Oslo og innlandet

Tlf – 478 03 697
Epost – jo@lyngnesfjesme.no

Kristian Winum Lien

Kristian Winum Lien

FoU og kontaktperson Rogaland og Oslo

Tlf – 962 24 224
Epost – kristian@lyngnesfjesme.no

Natasha Hammer

Natasha Hammer

Konsulent rekruttering Oslo og Østlandet

Tlf – 922 88 662
Epost – Natasha@skyrekruttering.no

Cecilie Madland Lyngnes

Cecilie Madland Lyngnes

Administrasjonssjef

Tlf – 403 49 858
Epost – cecilie@lyngnesfjesme.no

Petter Vasholmen

Petter Vasholmen

Fou og kontaktperson Oslo og Østlandet

Tlf – 455 11 550
Epost – petter@lyngnesfjesme.no

Erling Gabrielsen

Erling Gabrielsen

Konsulent offentlige støtteordninger og finans Hordaland og Oslo

Tlf – 954 98 540
Epost – erling@emico.no