• Humankapitalen i Lyngnes & Fjesme Consulting Group er fundamentet vår leveranse er bygd på. Innsikt i globale innovasjonstrender og regionale politiske trender, solid kjennskap til den nyeste forskningen innenfor organisasjonsutvikling, økonomistyring, markedsføring, markedsundersøkelser og forbrukeratferd, samt egne kvalitative bransjeundersøkelser. Gjør oss til en virksomhet det er naturlig å se til, når utfordringer dukker opp og nye veivalg skal tas.
  • Våre samarbeidspartnere har diversifiserte fagfelt og er alt fra revisorer, regnskapsførere, finansielle rådgivere via advokater og kommunikasjonsrådgivere, til programmere og organisasjonsutviklere. Bredden i kompetansen vi som gruppe besitter, gjør Lyngnes & Fjesme Consulting Group istand til hensynta, isolere og spesifikt utvikle, alle variablene i ligningen som utgjør leveransen for våre klienter.
  • For å være den partneren våre klienter trenger, å være den leverandøren som gir våre klienter det de faktisk trenger. Bruker vi som organisasjon mye av vår tid til å analysere trender, globale såvell som regionale, gjennomføre egne markedsundersøkelser, gjøre egne makroanalyser, inkorporere nytt forskningsmateriale fra forskningsinstitusjonene, kartlegge bransjer, kartlegge best practise samt forventet best practise. Denne innsikten deles og integreres i alle våre leveranser inn mot klienter.  
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes

Director - Vekst rådgiver

Tlf: 924 89 993
Epost: arvid@lyngnesfjesme.no

 

Jan Roger Strømsrud

Jan Roger Strømsrud

Partner Sirkel Regnskap og revisjon - Økonomisk rådgiver

Telefon: 940 03 229
Epost: jrs@sirkelrevisjon.no

Per Vinje

Per Vinje

Partner/advokat Hammervoll Pind - Juridisk rådgiver

Tlf: 900 47 633
Epost: per.vinje@hammervollpind.no

Thomas Bendiksen Dahlberg

Thomas Bendiksen Dahlberg

Client Director - Bergen

Tlf: 41 27 59 79
Epost: thomas@memoriagroup.no

Ulf Eden

Ulf Eden

Partner CEE Solution - Rådgiver bemanning og rekruttering

Tlf – 468 88 910
Epost – ulf.eden@ceesolutions.no

Josef Noll

Josef Noll

Professor UNIK - Head Of Research

Tlf –  908 38 066
Epost – josef@jnoll.net

Le`vonn Warr

Le`vonn Warr

Partner Real Pro Ventures - Venture

Tlf – +4792680069
Epost – levon.warr@gmail.com