• Vi mener alle bedrifter har et sosialt ansvar. Vi er alle en del av en symbiose mellom forbrukere, bedriftskunder, politikere, idrettslag, aldershjem og så videre. Poenget er at vi, som sitter med mye kompetanse og har formeninger om hvordan ting kan gjøres bedre, skal ta initiativ i lokalmiljø for at nettopp det skal skje. Vi skal være en av aktørene som går foran som et godt eksempel for å skape en bedre tilværelse for oss alle. Det betyr at vi tar på oss oppdrag fra hjørnesteinsbedrifter som trenger hjelp for å komme seg over kneika, frivillige organisasjoner som sliter i motbakke eller idrettslag som trenger hjelp via vår non profit Lyngnes & Fjesme Empowerment Initiative
  • Vi ser vårt bidrag til samfunnet som flerdelt. Bedriftene vi hjelper skal vokse, når de vokser skapes det arbeidsplasser. Det betyr økt kjøpekraft i nærmiljøet, flere skattekroner til fellesskapet og bedre levevilkår for alle.
  • Vi undersøker, vi kartlegger og vi analyserer mange bransjer og temaer. Vi sitter med mye samfunnsnyttig informasjon, spesielt med hensyn på vekstmuligheter, arbeidsplasser og hvordan vi som storsamfunn kan ta denne informasjonen i bruk. Vi gjør mye av den informasjonen tilgjengelig for allmennheten via våre publikasjoner. Vi oppmuntrer også våre partnere til å stille opp i debatter samt å engasjere seg politisk i  saker hvor vi kan bidra.