L&F Empowerment er en del av virksomheten i L&F Consulting Group. Her har vi organisert ulike versjoner av våre tjenesteleveranser som tilbys til NGO gratis eller sterkt reduserte priser avhengig av NGO sitt behov.